< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert

na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2018-2022, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.02.00-001011/17.

» Zapytanie ofertowe
» Formularz ofertowy
» Oświadczenie oferenta

 


3.12.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje