< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na

przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń

w ramach projektu: „Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii” w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr MNiSW/2016/DIR/219/NN z dnia 07.06.2016r.

» Więcej informacji