< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów przez 2 pielęgniarki

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na

przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwersytetu Umiejętności Praktycznych w dniach 01-05.07.2019

realizowanego w ramach Projektu "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Zapytanie ofertowe
» Oświadczenie uczestnika

 


28.06.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje