< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej

Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników projektu pt: "MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" POWR.03.01.00-00-K303/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Więcej informacji