ŚWIĘTUJ Z NAMI 100-LECIE UMP

 

KALENDARZ OBCHODÓW

LEGENDA WYDARZEŃ:

  ogólnouczelniane

  Wydział Lekarski

  Wydział Medyczny

  Wydział Farmaceutyczny

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Muzeum UMP

TERMIN: NAZWA WYDARZENIA:
14.11.2019 Konferencja Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych
15.11.2019 Otwarcie wystawy "100-lecie nauczania farmacji w Poznaniu 1919-2019 w dokumentach i fotografiach" w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP
15.11.2019 Konferencja "100-lecie nauczania farmacji na Wydziale Farmaceutycznym"
23.11.2019 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wielopłaszczyznowe ujęcie estetyki twarzy" (Multifaceted approach facial aesthetics)
2020 Sesja jubileuszowa
2020 Wydanie księgi pamiątkowej
2020 Sesja jubileuszowa
 2020 Wydanie księgi pamiątkowej

Ciekawostki:

» 11.11.1918 - Pierwsze posiedzenie Komisji Organizacyjnej poznańskiego uniwersytetu - Wszechnicy Piastowskiej
» 5.04.1919 - Pierwszym rektorem Wszechnicy Piastowskiej został poznański lekarz i społecznik, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. Heliodor Święcicki
» 7.05.1919 - W sali tronowej dawnego Zamku Wilhelma II, nazwanego wówczas Collegium Maius, odbyła się uroczysta inauguracja działalności Wszechnicy Piastowskiej. Na poznańskiej uczelni istniały wówczas dwa wydziały: Wydział Filozoficzny oraz Wydział Prawno-Ekonomiczny
» 11.1919 - Na Wydziale Filozoficznym utworzono Studium Farmaceutyczne
» 24.06.1920 - Wszechnica Piastowska przybrała miano Uniwersytetu Poznańskiego
» 24.07.1920 - Senat UP przyjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Lekarskiego. Jego pierwszym dziekanem został prof. Adam Wrzosek
» 19.10.1920 - Studium Farmaceutyczne przekształcono w Oddział Farmaceutyczny. Pierwszym dyrektorem Oddziału został prof. Konstanty Hrynakowski
» 19.11.1920 - Symboliczny początek studiów lekarskich w Poznaniu. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego. Pierwszymi profesorami Wydziału Lekarskiego byli: prof. Stefan Dąbrowski, prof. Helena Gajewska, prof. Antoni Jurasz oraz prof. Wincenty Jezierski
» 01.1921 - Rozpoczął się pierwszy rok akademicki na Wydziale Lekarskim
» 15.12.1922 - Nadanie pierwszego tytułu doktora honoris causa UP. Tytuł otrzymała Maria Skłodowska-Curie
» 1925 - W wyniku narastającego kryzysu ekonomicznego powstał projekt likwidacji Wydziału Lekarskiego i Rolniczo-Leśnego ze względów oszczędnościowych. Do likwidacji nie doszło dzięki stanowczej postawie społeczeństwa i studentów. Oddział Farmaceutyczny wszedł w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego
» 21.10.1929 - Na Wydziale Lekarskim utworzono Katedrę Stomatologii. Jej kierownikiem został prof. Józef Jarząb
» 09.1939 - Po zajęciu przez Niemców Poznania (10 września 1939) Uniwersytet Poznański został zamknięty, podobnie jak wszystkie wyższe uczelnie w Polsce
» 1939/1940 - Pracownicy Wydziału Lekarskiego UP podzielili los innych przedstawicieli poznańskiej inteligencji. Wielu z nich zostało uwięzionych w Forcie VII, innych wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa
» 13.11.1940 - Senat Uniwersytetu w Edynburgu zatwierdził powołanie na tej uczelni Polskiego Wydziału Lekarskiego. Dziekanem PWL został prof. Antoni Jurasz.
» 27.02.1945 - Początek pierwszego powojennego roku akademickiego na Uniwersytecie Poznańskim
» 1.10.1947 - Oddział Farmaceutyczny podległy organizacyjnie Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu UP decyzją Ministerstwa Oświaty podniesiono do rangi Wydziału Farmaceutycznego. Pierwszym dziekanem został prof. Jan Dobrowolski
» 1.10.1947 - Na Wydziale Lekarskim powstał Oddział Stomatologiczny
» 1.01.1950 - Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 1949 r. utworzona została Akademia Lekarska w Poznaniu
» 3.03.1950 - Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Akademia Lekarska przyjęła nazwę Akademii Medycznej
» 10.1952 - Powołanie Biblioteki Głównej Akademii Medycznej
» 14.04.1975 - Na Akademii Medycznej powstał trzeci wydział – Wydział Pielęgniarski. Jego pierwszym dziekanem został prof. Józef Baron
» 15.12.1981 - W trzecim dniu stanu wojennego Senat Akademii Medycznej podjął uchwałę o nadaniu uczelni imienia Karola Marcinkowskiego
» 28.01.1984 - Decyzja Senatu uczelni została usankcjonowana przez parlament PRL. Odtąd Karol Marcinkowski jest oficjalnie patronem Akademii Medycznej w Poznaniu
» 09.1993 - Uruchomienie Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim (od 2008 r. Centrum Nauczania w Języku Angielskim)
» 09.1993 - Wydział Pielęgniarski przyjął nazwę Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
» 1998 - Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu przyjął nazwę Wydziału Nauk o Zdrowiu
» 27.02.2007 - Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego przyjęła nazwę Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, stając się tym samym pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, która zyskała status uniwersytecki

» Więcej informacji

100 lat Uniwersytetu Poznańskiego

Logo