Limity przyjęć 2024/2025

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Cudzoziemcy*
Analityka kryminalistyczna i sądowa -
II stopnia
 - 50  -
Analityka medyczna -
studia jednolite magisterskie
60  - 3
Biotechnologia medyczna -
I stopnia
25 - -
Biotechnologia medyczna -
II stopnia
25 - -
Dietetyka -
I stopnia
48 - -
Dietetyka -
II stopnia
48  - -
Elektroradiologia -
I stopnia
25  -  -
Elektroradiologia -
II stopnia
25 36  -
Farmacja -
studia jednolite
180 - 5
Fizjoterapia -
studia jednolite magisterskie
125  - -
Inżynieria farmaceutyczna -
II stopnia
60 - -
Kosmetologia -
I stopnia
50 - -
Kosmetologia -
II stopnia
 - 80  -
Lekarski -
studia jednolite magisterskie **
340 140 2
Lekarsko-dentystyczny -
studia jednolite magisterskie **
68 14 2
Optometria, spec. Optyka okularowa-
I stopnia
24  - -
Optometria -
II stopnia
24  - -
Pielęgniarstwo -
I stopnia
125  - 2
Pielęgniarstwo -
II stopnia
100 30 -
Położnictwo -
I stopnia
100  - 2
Położnictwo -
II stopnia
100 30  -
Protetyka słuchu -
I stopnia
24 - -
Protetyka słuchu -
II stopnia
24  - -
Ratownictwo medyczne -
I stopnia
48 - 2
Techniki dentystyczne -
I stopnia
16 - -
Terapia zajęciowa -
I stopnia
36  -  -
Terapia zajęciowa -
II stopnia
24 -  -
Zdrowie publiczne -
I stopnia
36 -  -
Zdrowie publiczne -
II stopnia
36 -  -

* W rozumieniu art. 323 ust 1 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
** Limity przyjęć będą obowiązywały pod warunkiem, że będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

 

Zobacz także