Limity przyjęć 2022/2023

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Cudzoziemcy*
Analityka kryminalistyczna i sądowa -
II stopnia
 - 50  -
Analityka medyczna -
studia jednolite magisterskie
60  - 2
Biotechnologia medyczna -
I stopnia
25 - -
Biotechnologia medyczna -
II stopnia
 25 - -
Dietetyka -
I stopnia
48 - -
Dietetyka -
II stopnia
48  - -
Elektroradiologia -
I stopnia
 25  -  -
Elektroradiologia -
II stopnia
25  36  -
Farmacja -
studia jednolite
 180 -  3
Fizjoterapia -
studia jednolite magisterskie
 125  - 2
Inżynieria farmaceutyczna -
II stopnia
 60 - -
Kosmetologia -
I stopnia
50 - -
Kosmetologia -
II stopnia
 - 80  -
Lekarski -
studia jednolite magisterskie **
336 120  2
Lekarsko-dentystyczny -
studia jednolite magisterskie **
 68 14 2
Optometria, spec. Optyka okularowa-
I stopnia
 24  - -
Optometria -
II stopnia
24  - -
Pielęgniarstwo -
I stopnia
 125  -  2
Pielęgniarstwo -
II stopnia
 100 50 -
Położnictwo -
I stopnia
100  - 2
Położnictwo -
II stopnia
 80 50  -
Protetyka słuchu -
II stopnia
 24  - -
Ratownictwo medyczne -
I stopnia
 48 - -
Techniki dentystyczne -
I stopnia
 16 - -
Terapia zajęciowa -
I stopnia
 50  -  -
Terapia zajęciowa -
II stopnia
 25 30  -
Zdrowie publiczne -
I stopnia
 75 -  -
Zdrowie publiczne -
II stopnia
30 30  -

* W rozumieniu art. 323 ust 1 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
** Limity przyjęć będą obowiązywały pod warunkiem, że będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Zobacz także