Limity przyjęć 2020/2021

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Cudzoziemcy*
Analityka kryminalistyczna i sądowa -
I stopnia
30 - -
Analityka medyczna -
studia jednolite
50 10 2
Biotechnologia medyczna -
I stopnia
25 8 -
Biotechnologia medyczna -
II stopnia
25 - -
Dietetyka -
I stopnia
48 10 -
Dietetyka -
II stopnia
48 30 -
Elektroradiologia -
I stopnia
25 - -
Elektroradiologia -
II stopnia
25 50 -
Farmacja -
studia jednolite
150 30 3
Fizjoterapia -
studia jednolite
125 30 2
Fizjoterapia -
II stopnia
75 125 -
Inżynieria farmaceutyczna -
I stopnia
30 - -
Kosmetologia -
I stopnia
30 - -
Kosmetologia -
II stopnia
- 80 -
Lekarski -
studia jednolite**
340 104 2
Lekarsko-dentystyczny -
studia jednolite**
68 14 2
Neurobiologia -
II stopnia
10 - -
Optometria, spec. Optyka okularowa-
I stopnia
24 - -
Optometria -
II stopnia
24 - -
Pielęgniarstwo -
I stopnia
125 - 2
Pielęgniarstwo -
II stopnia
100 75 -
Położnictwo -
I stopnia
100 - 2
Położnictwo -
II stopnia
75 75 -
Protetyka słuchu -
II stopnia
24 - -
Ratownictwo medyczne -
I stopnia
50 - -
Techniki dentystyczne -
I stopnia
16 - -
Terapia zajęciowa -
I stopnia
50 - -
Terapia zajęciowa -
II stopnia
25 30 -
Zdrowie publiczne -
I stopnia
75 - -
Zdrowie publiczne -
II stopnia
50 50 -

* W rozumieniu art. 323 ust 1 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

** Limity przyjęć będą obowiązywały pod warunkiem, że będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

 

Zobacz także