Terapia zajęciowa

Coraz więcej ludzi boryka się z niepełnosprawnością i brakiem akceptacji społecznej. Dzięki terapii zajęciowej osoby, które wymagają wsparcia w różnych obszarach swojego funkcjonowania, mogą przełamywać kolejne bariery, czuć się potrzebne i powoli wracać do zdrowia.

    W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego. Nauczysz się prowadzić warsztaty terapeutyczne i rehabilitacyjne. Zdobędziesz kompetencje w zakresie komunikacji, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole oraz odporności psychicznej.
    Absolwenci terapii zajęciowej znajdują pracę w szpitalach, centrach rehabilitacji, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień oraz szkołach specjalnych i integracyjnych.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024:

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z matematyki lub z historii lub z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub matematyki lub historii lub z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: terapia zajęciowa, pedagogika, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub dyplom ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach psychologia, fizjoterapia, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo.
 2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.
 3. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2-letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: terapia zajęciowa, pedagogika, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub dyplom ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach psychologia, fizjoterapia, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo.
 2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.
 3. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zobacz także