Terapia zajęciowa

Coraz więcej ludzi boryka się z niepełnosprawnością i brakiem akceptacji społecznej. Dzięki terapii zajęciowej osoby, które wymagają wsparcia w różnych obszarach swojego funkcjonowania, mogą przełamywać kolejne bariery, czuć się potrzebne i powoli wracać do zdrowia.

    W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego. Nauczysz się prowadzić warsztaty terapeutyczne i rehabilitacyjne. Zdobędziesz kompetencje w zakresie komunikacji, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole oraz odporności psychicznej.
    Absolwenci terapii zajęciowej znajdują pracę w szpitalach, centrach rehabilitacji, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień oraz szkołach specjalnych i integracyjnych.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia I stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską (EB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (IB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi  suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia I stopnia, niestacjonarne, 3-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej 30  kandydatów.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy dla NM,IB,EB) z przedmiotu: biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie do wyboru. 
 2. W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_wnoz@ump.edu.pl

Zobacz także