Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

» Uchwała nr 14/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 229/2018 z 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwały Senatu nr 91/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na UMP, do postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668) (ostatnia aktualizacja: 28.02.2019)
» Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 (ostatnia aktualizacja: 28.12.2018)

 

 

 

 

 

Zobacz także