Zasady rekrutacji na studia

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
1. Uchwała nr 101/2021 Senatu UMP z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 29.06.2021)

 

 

Zobacz także