Zasady rekrutacji na studia

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025
1. Uchwała nr 112/2023 Senatu UMP z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 25.09.2023)
2. Uchwała nr 9/2024 Senatu UMP z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 112/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ostatnia aktualizacja: 21.02.2024)

 

Zobacz także