< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Partnera w projekcie konkursowym

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Partnera w projekcie konkursowym w ramach Działania 5.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój  - Konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19.

Załączniki:
» Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do Projektu
» Karta zgłoszenia Partnera

 


29.07.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje