< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu dla instruktorów symulacji medycznej

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu dla instruktorów symulacji medycznej dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach projektu ,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie

- Załącznik nr 3 - Wykaz szkoleń

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy