< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją Projektu

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją Projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" POWR.05.04.00-00-0086/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

» Zapytanie ofertowe
» Formularz ofertowy
» Oświadczenie oferenta
» Wzór umowy
» Klauzula informacyjna

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

3. Termin realizacji zamówienia: Usługi mają być świadczone na terenie miasta Poznań, w dniach:
• 16-17.03.2019r.
• 13-14.04.2019r.
• 08-09.06.2019r.
Miejsce kursów: Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, 60-955 Poznań

Termin składania ofert
13-02-2019r.

 


20.02.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje