Aktualności

Wyśpiewali Srebrny Dyplom

Wyśpiewali Srebrny Dyplom

W dniach 22-25 września 2016 r. Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod przewodnictwem prof. Przemysława Pałki, wziął udział w festiwalu "10th Rimini International Choral Competition" we włoskim Rimini. Międzynarodowe jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele Łotwy, Norwegii, Rosji oraz Włoch nagrodziło naszych chórzystów Srebrnym Dyplomem.

50 lat minęło

50 lat minęło

W sobotę 24 września w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego spotkali się absolwenci Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii z lat 1961-1966. Spotkaniu odnowienia dyplomów lekarza i lekarza dentysty towarzyszyła podniosła atmosfera, a jubileusz uświetnił występ chóru Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pod dyrekcją Kasjana Drogosza.

Senioralni.Poznań 2016

Senioralni.Poznań 2016

Centrum Inicjatyw Senioralnych już po raz szósty zaprasza mieszkańców Poznania do zapoczątkowania trwającej cały październik imprezy "Senioralni.Poznań". Uroczysta inauguracja projektu odbędzie się 1 października - w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - o godz. 12.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.

Wykłady otwarte

Wykłady otwarte

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch wykładach otwartych, które wygłosi Profesor Eli Y. Adashi - Visiting Professor i Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiegow Poznaniu.

Honorowy tytuł

Honorowy tytuł

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uchwałą nr 78/2016 z dnia 25 maja 2016r., nadał prof. Eli Y. Adashi z Brown University (Providence) tytuł honorowy doktora honoris causa za światowe osiągnięcia w dziedzinie medycyny rozrodu oraz organizacji ochrony zdrowia kobiet i współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

Nowa kadencja

Nowa kadencja

W obecności nowo wybranych prorektorów, kanclerza i rzecznika prasowego odbyło się uroczyste pożegnanie JM Rektora prof. dra hab. Jacka Wysockiego oraz formalne przekazanie obowiązków rektora Jego następcy, prof. dr. hab. Andrzejowi Tykarskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kadencję 2016-2020.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie