Deklaracja dostępności

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

» Data publikacji strony internetowej: 2015-11-07
» Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-20

Status zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

» Nie wszystkie obrazy i przyciski graficzne posiadają adekwatny do zawartości i celu opis alternatywny.
» Graficzne elementy CAPTCHA nie posiadają alternatywy w postaci tekstu lub innego sposobu na pozyskanie informacji jak np. dźwięk.
» Kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem jest nieodpowiedni. Brak możliwości zmiany kontrastu na wysoki.
» Większość tekstów na stronie jest wyjustowana.
» Hiperłącza nie są wyróżnione fokusami.
» Nie wszystkie hiperłącza mają charakter opisowy.
» Niektóre hiperłącza, bez ostrzeżenia, otwierają się w osobnej karcie.
» Niektóre elementy strony są niedostępne przy użyciu klawiatury.
» Brak mapy strony.
» Animowany slider na stronie głównej nie posiada mechanizmu, który pozwala na jego zatrzymanie.
» Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku.
» Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.
» Niektóre fragmenty strony nie mają mechanizmu zmiany rozmiaru tekstu.
» Niektóre materiały wideo nie posiadają napisów.
» W niektórych miejscach na stronie używane są szeryfowe kroje czcionek.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W ramach projektu „Uniwersytet z wyobraźnią” przygotowywana jest nowa strona Uczelni, która będzie zgodna z WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

» Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-18
» Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-13

Metoda przygotowania:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Jeżeli zauważycie Państwo, że na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy o zgłoszenie tego do dr Haliny Bogusz, pełnomocnika JM Rektora ds. osób niepełnosprawnych - e-mail: bon@ump.edu.pl lub telefonicznie: 61 8547093.

W zgłoszeniu prosimy podać:

» imię i nazwisko,
» dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
» dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
» opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Państwa najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Państwa o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Państwa błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Państwa zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, mogą Państwo zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Collegium Maius (budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

» Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Deklaracja dostępności” na stronie UAM


2. Collegium Stomatologicum

Adres: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:  ok 200 m od wejścia, na parkingu - wjazd od strony ul. Rokietnickiej lub Bukowskiej

Wejście do budynku:  podjazd dostępny dla wózków od strony ul. Bukowskiej (od strony parkingu podjazd jest zbyt stromy).

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-71-05

3. Centrum Biologii Medycznej

Adres: ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy wejściu głównym do Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku (od ulicy Marcelińskiej ).

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do osób udzielających informacji/pomocy: tel. 609-091-793 lub Centrum Monitorowania Obiektów: tel. 61 854-76-01.      

4. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne / Biblioteka Główna

Adres: ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej, ok 150 m od wejścia głównego do budynku.

Wejście główne do budynku (od ulicy Przybyszewskiego).

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących) .

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-73-74

5. Collegium Humanum

Adres: ul. Rokietnicka 10, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów e-mail: deo@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe: W pobliżu wejścia A do obiektu, na parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejścia główne do pomieszczeń dydaktycznych

- Wejście A - główne wejście do pomieszczeń dydaktycznych (wejście dalsze od strony ul. Rokietnickiej).
- Wejście B - do Zakładu Medycyny Sądowej (wejście bliższe od ul. Rokietnickiej).

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

6. Collegium im. prof. Adama Wrzoska

Adres: ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej, ok 50 m od wejścia głównego do budynku

Wejście główne do budynku (od ulicy Rokietnickiej).

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszacych).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń technicznych, laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do  osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

7. Collegium Pharmaceuticum

Adres: ul. Rokietnicka 3, 60-806 Poznań.

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku (od ulicy Marcelińskiej ), wejście od ul. Rokietnickiej - w budowie.

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do  osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

8. Collegium Heliodori Święcicki (dawna nazwa Collegium Chemicum, budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adres: ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

» Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Deklaracja dostępności” na stronie UAM

9. Collegium im. prof. Józefa Chmiela

Adres: ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (nieoznakowane) znajdują się na parkingu przynależnym do budynku - wjazd na parking po kontakcie z portiernią.

Wejście główne do budynku  (od ul Święcickiego, dalsze od ul. Grunwaldzkiej) - schody z poręczą, drzwi otwierane ręcznie.

Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (od ul. Święcickiego - bliższe od ul. Grunwaldzkiej - drzwi otwierane ręcznie z podjazdem - konieczne użycie dzwonka w celu przywołania portiera - drzwi są zamknięte).

Inne wejścia: na parkingu wewnętrznym podjazd do wejścia bocznego.

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-67-00

10. Collegium Anatomicum

Adres: ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe oznakowane miejsce dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parkingu przynależnym do budynku przed wejściu głównym - wjazd po kontakcie z portiernią.

Wejście główne do budynku

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-65-00

11. Collegium Marii Magdaleny

Adres: ul. św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych naprzeciw głównego wejścia.

Wejście główne:

Wewnątrz budynku

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zzakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 668-78-31

12. Budynek Dydaktyczny

Adres: ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami brak

Wejście główne do budynku:

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 854-72-15

13. Budynek Dydaktyczny Studium Nauczania Języków Obcych

Adres: ul. Marcelińska 27, 60-801 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku (od ul. Marcelińskiej):

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni. Kontakt do  osób udzielających informacji/pomocy: 609091793

14. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Adres: ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań, strona internetowa obiektu https://badaniakliniczne.ump.edu.pl/kontakt/

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów  e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe: W pobliżu wejścia głównego do obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, wjazd po uzgodnieniu telefonicznym: 609091793.

Wejście główne do budynku w fasadzie od strony ul. Przybyszewskiego. Dojście do drzwi od furtki niemożliwe. Jedyne możliwe dojście przez parking.  

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki.

Bark portierni - dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 609091793 lub 61 8547552.

15. Budynek Dydaktyczny Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia

Adres: ul. Parkowa 2  / ul. Orzeszkowej 17, 60-775 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami naprzeciw wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku od ul. Parkowej.

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak portierni dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 618546501.

16. Budynek Dydaktyczny

Adres: ul. Rokietnicka 5a, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku:

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Bark portierni - dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 609091793.

17. Budynek Dydaktyczny

Adres: ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku:

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Bark portierni - dane kontaktowe osób udzielających informacji 609091793.

18. Budynek Dydaktyczno-Magazynowy

Adres: ul. Marcelińska 27, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku:

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Bark portierni - dane kontaktowe osób udzielających informacji/pomocy 609091793.

19. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres: ul. Marcelińska 25, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej

Wejście główne do budynku (od ulicy Marcelińskiej)

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61  844-52-04

20. Dom Studencki Eskulap

Adres: ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy wejściu do budynku.

Wejście główne do budynku (od ul. Przybyszewskiego ):

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym.

Portiernia: tel. 61 658-40-01

21. Dom Studencki Medyk

Adres:ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne do budynku - w fasadzie budynku od strony ul. Przybyszewskiego, dojście od Rokietnickiej:

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym.

Brak portierni: kontakt w razie konieczności uzyskania pomocy tel.  61 658-41-19 (portiernia DS Aspirynka).

22. Dom Studencki Aspirynka

Adres: ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań

Opieka administracyjna: Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Biologii Medycznej.

Wejście główne w fasadzie budynku od strony ul. Przybyszewskiego, dojście od Rokietnickiej:

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 658-41-19

23. Dom Studencki Karolek

Adres: ul. Rokietnicka 5e 60-806 Poznań

Opieka administracyjna:  Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ul. Rokietnickiej, przy Centrum Nauczania Języków Obcych, wjazd po kontakcie z portiernią.

Wejście główne do budynku (z fasady od strony ul. Przybyszewskiego):

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 844-52-04


24. Dom Studencki Wawrzynek

Adres: ul. Wawrzyniaka 23/25, 60-504 Poznań

Opieka administracyjna:  Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed budynkiem.

Wejście główne do budynku od ul. Wawrzyniaka:

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomych, niedosłyszących).

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Portiernia: tel. 61 844-50-00

25. Domki wypoczynkowe (20 szt.)

Adres: ul. Leśna 4, 76-002 Łazy

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, detale nawierzchni, drzwi, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych, komunikacja pionowa / ogólnie, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: rampy krawężnikowe, pochylnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, materiały wykończeniowe, telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

- - - - - - - - - - - - - - -

Projekt "Uniwersytet z Wyobraźnią"

Aktualnie trwa realizacji projektu „Uniwersytet z Wyobraźnią - program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania mające na celu zwiększenie dostępności architektonicznej oraz dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w UMP, w tym systemu bibliotecznego wraz z dostosowaniem stron oraz modułów wewnętrznych systemu informatycznego UMP do standardu WCAG 2.1. Okres realizacji projektu: 01.11.2020 - 31.10.2023.

- - - - - - - - - - - - - - -

Film "Czy jesteśmy dostępni?"

Film powstał w ramach projektu „Uniwersytet z wyobraźnią – program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-A064/20 z dnia 27 listopada 2020r.

- - - - - - - - - - - - - - -

Data aktualizacji: 13 kwietnia 2023 przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 - 854 70 93
bon@ump.edu.pl