UMP w liczbach

 

Grupa: Wielkość:
Nauczyciele akademiccy łącznie
1433
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1064
Profesorowie zwyczajni 93
Profesorowie nadzwyczajni 72
Profesorowie nadzwyczajni UM 42
Adiunkci z tytułem dr. hab. 164
Adiunkci 395
Asystenci z tytułem dr. 63
Asystenci 235
Pracownicy naukowi 13
Profesor zwyczajny 1
Adiunkt z tytułem dr. hab. 2
Adiunkt 4
Asystenci z tytułem dr. 3
Asystent 3
Pracownicy dydaktyczni 356
Starszy wykładowca z tytułem dr. 210
Starszy wykładowca bez tytułu dr. 39
Wykładowca z tytułem dr. 25
Wykładowca bez tytułu dr. 44
Instruktor 37
Lektor 1
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 1075
Naukowo-techniczni 143
Inżynieryjno-techniczni 336
Administracja 346
Obsługa 215
Biblioteka Główna 35
Pracownicy Uczelni łącznie 2508

Stan na dzień 31.01.2017 r.

Grupa: Wielkość:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
4972
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
1103
Studenci anglojęzyczni 919
Studenci łącznie 6994

Stan na dzień 30.11.2016 r.

 

Zobacz także