UMP w liczbach

 

Grupa: Wielkość:
Nauczyciele akademiccy łącznie
1442
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1058
Profesorowie zwyczajni 93
Profesorowie nadzwyczajni 76
Profesorowie nadzwyczajni UM 38
Adiunkci z tytułem dr. hab. 168
Adiunkci 376
Asystenci z tytułem dr. 63
Asystenci 237
Pracownicy naukowi 18
Profesor zwyczajny 1
Adiunkt z tytułem dr. hab. 4
Adiunkt 2
Asystenci z tytułem dr. 3
Asystent 8
Pracownicy dydaktyczni 366
Starszy wykładowca z tytułem dr. 224
Starszy wykładowca bez tytułu dr. 35
Wykładowca z tytułem dr. 26
Wykładowca bez tytułu dr. 38
Instruktor 38
Lektor 5
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 1009
Naukowo-techniczni 128
Inżynieryjno-techniczni 297
Administracja 338
Obsługa 211
Biblioteka Główna 35
Pracownicy Uczelni łącznie 2451

Stan na dzień 30.09.2017 r.

Grupa: Wielkość:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
4972
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
1103
Studenci anglojęzyczni 919
Studenci łącznie 6994

Stan na dzień 30.11.2016 r.

 

Zobacz także