UMP w liczbach

 

Grupa: Wielkość:
Nauczyciele akademiccy łącznie
1482
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1090
Profesorowie zwyczajni 109
Profesorowie nadzwyczajni 63
Profesorowie nadzwyczajni UM 43
Adiunkci z tytułem dr. hab. 165
Adiunkci 378
Asystenci z tytułem dr. 62
Asystenci 270
Pracownicy naukowi 11
Profesor zwyczajny 1
Adiunkt z tytułem dr. hab. 4
Adiunkt 3
Asystenci z tytułem dr. 1
Asystent 2
Pracownicy dydaktyczni 381
Starszy wykładowca z tytułem dr. 229
Starszy wykładowca bez tytułu dr. 36
Wykładowca z tytułem dr. 24
Wykładowca bez tytułu dr. 44
Instruktor 42
Lektor 6
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 967
Naukowo-techniczni 125
Inżynieryjno-techniczni 211
Administracja 403
Obsługa 193
Biblioteka Główna 35
Pracownicy Uczelni łącznie
+ urlopy wychowawcze i bezpłatne
2449
40

Stan na dzień 30.04.2018 r.

Grupa: Wielkość:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
4972
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
1103
Studenci anglojęzyczni 919
Studenci łącznie 6994

Stan na dzień 30.11.2016 r.

 

Zobacz także