UMP w liczbach

 

Grupa: Wielkość:
Nauczyciele akademiccy łącznie
1515
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1089
Profesorowie zwyczajni 110
Profesorowie nadzwyczajni 59
Profesor 15
Profesorowie nadzwyczajni UM 33
Profesor uczelni 7
Adiunkci z tytułem dr. hab. 182
Adiunkci 317
Asystenci z tytułem dr. 80
Asystenci 286
Pracownicy naukowi 15
Profesor zwyczajny 2
Profesor uczelni 1
Adiunkt z tytułem dr. hab. 3
Adiunkt 4
Asystenci z tytułem dr. 4
Asystent 1
Pracownicy dydaktyczni 411
Starszy wykładowca z tytułem dr. 263
Starszy wykładowca bez tytułu dr. 36
Wykładowca z tytułem dr. 13
Wykładowca bez tytułu dr. 51
Instruktor 43
Lektor 5
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 894
Naukowo-techniczni 108
Inżynieryjno-techniczni 191
Administracja 385
Obsługa 176
Biblioteka Główna 34
Pracownicy uczelni łącznie
2409

Stan na dzień 31.08.2019 r.

Grupa: Wielkość:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
5287
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
1015
Studenci cudzoziemcy 958
Studenci łącznie 7260

Stan na dzień 31.12.2018 r.

 

Zobacz także