Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Zarządzenia Kanclerza
5. Statut Uczelni
6. Strategia Rozwoju Uczelni
Aktualizacja Strategii Rozwoju Uczelni
7. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
8. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
9. Księga Znaku
10. Listowniki i wizytówki
11. Regulamin Organizacyjny
12. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
13. Kodeks Etyki
14. Regulamin Pracy
15. Regulamin wynagradzania
16. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
17. Regulamin udzielania zamówień
18. Umowy
19. Regulaminy odbywania podróży służbowych
20. Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP
21. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich

 

Zobacz także

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P