Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Zarządzenia Kanclerza
5. Statut Uczelni
6. Strategia Rozwoju Uczelni
7. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
8. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
9. Księga Znaku
10. Listowniki i wizytówki
11. Regulamin Organizacyjny
12. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
13. Kodeks Etyk
14. Regulamin Pracy
15. Regulamin wynagrodzeń
16. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
17. Regulamin udzielania zamówień
18. Umowy
19. Zasady kierowania i warunki odbywania podróży służbowych i podróży w celach naukowo-szkoleniowych na terenie kraju i zagranicą oraz zasady ich rozliczania
20. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich

 

Zobacz także

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P