Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Zarządzenia Kanclerza
5. Statut Uczelni
6. Strategia Rozwoju Uczelni
Aktualizacja Strategii Rozwoju Uczelni
7. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
8. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
9. Księga Znaku
10. Listowniki i wizytówki
11. Regulamin Organizacyjny
12. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
13. Kodeks Etyki
14. Regulamin Pracy
15. Regulamin wynagradzania
16. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
17. Regulamin udzielania zamówień
18. Umowy
19. Regulaminy odbywania podróży służbowych
20. Regulamin studiów, Regulamin studiów podyplomowych, Regulamin Szkoły Doktorskiej, Regulamin organizacji studenckich, Regulamin Domów Studenckich, Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich, Regulamin świadczeń dla studentów, Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
21 Polityka Ochrony Danych Osobowych
22. Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP
23. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich
24. Polityka prywatności

 

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P