Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Zarządzenia Kanclerza
5. Statut Uczelni
6. Strategia Rozwoju Uczelni
Aktualizacja Strategii Rozwoju Uczelni
7. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
8. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
9. Księga Znaku
10. Listowniki i wizytówki
11. Regulamin Organizacyjny
12. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
13. Kodeks Etyk
14. Regulamin Pracy
15. Regulamin wynagrodzeń
16. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
17. Regulamin udzielania zamówień
18. Umowy
19. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich
20. Regulaminy odbywania podróży służbowych

 

Zobacz także

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P