Wydawnictwa

 

Lp. Tytuł czasopisma:
1. Fakty UMP
2. Dental Forum
3. Journal of Medical Science
4. Nowiny Szpitalne
5. Pielęgniarstwo Polskie
6. Biuletyn Informacyjny
7. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
8. Puls UM

Kontakt

Wydawnictwo Naukowe UMP
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-52
fax: 61 854-71-51
www.wydawnictwo.ump.edu.pl

Sprzedaż

Punkt Sprzedaży Wydawnictw Naukowych
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-74-14
e-mail: sprzedazwydawnictw@ump.edu.pl