Wydziały i jednostki

Wydziały

Wydział Lekarski IWydział Lekarski II

Wydział FarmaceutycznyWydział Nauk o Zdrowiu


Jednostki

Jednostki wydziałoweJednostki ogólnouczelniane

Inne jednostki organizacyjne

 

 

 

Kontakt

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-10
e-mail: dwl@ump.edu.pl

Dziekanat Wydziału Medycznego
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-31
fax: 61 854-71-33
e-mail: dwmed@ump.edu.pl

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 854-60-10
fax: 61 854-61-06
e-mail: dwf@ump.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-88
fax: 61 861-22-24
e-mail: dziekanwnoz@ump.edu.pl

Zobacz także