Współpraca ze szkołami średnimi

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu współpracuje z liceami ogólnokształcącymi na mocy zawartych porozumień patronackich.

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klas Patronackich pogłębiania zainteresowań, dotyczących nauk biologicznych i medycznych oraz umożliwienia udziału w zajęciach (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na mocy zawartych porozumień JM Rektor obejmuje patronatami następujące szkoły średnie:

1.
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
3. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
4. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 
5. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
7. XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
8. II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
9. III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
10. I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie
11. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej
12. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Tomyślu
13. International School of Poznan
14. V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
15. I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
16. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
17. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
18. Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
19. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim
20. Liceum Ogólnokształcące Eureka w Poznaniu

» PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

» REGULAMIN


KOMUNIKATY:

 

Szanowni Państwo,

chciałabym serdecznie podziękować Panu Prof. dr. hab. Andrzejowi Tykarskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Panu Jackowi Jaśkowiakowi, Prezydentowi Miasta Poznania za objęcie Honorowym Patronatem Konferencji Młodzież w Świecie Nauki, IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów, w dniu 26.04.2018 roku. 

Pragnę również podziękować, Panu Prof. Michałowi Nowickiemu, Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Uczelni, Panu Prof. Edmundowi Grześkowiakowi, Prorektorowi ds. Studenckich oraz Panu Dr. Rafałowi Staszewskiemu, Kanclerzowi Uniwersytetu za wsparcie finansowe naszej konferencji. Jednocześnie Panu Rektorowi Michałowi Nowickiemu i przedstawicielom Dziekanatów: Wydziału Lekarskiego I, Wydziału Lekarskiego II, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Przedstawicielowi Wydziału Rozwoju Miasta Poznania dziękuję także za udział w Konferencji.

Dziękuję Wykładowcom, Ekspertom w dziedzinie badań klinicznych i doświadczalnych, z renomowanych ośrodków poznańskich i zagranicznych za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładów podczas Konferencji, a Osobom prowadzącym sesje konkursowe za ich merytoryczne przeprowadzenie.

Podziękowania kieruję również do Dyrektorów i Nauczycieli, z LO objętych patronatem przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, LO I, II, III, V, VI, VIII, św. Marii-Magdaleny, XI w Poznaniu, II w Ostrowie Wlkp. oraz LO III w Koninie, I w Jarocinie, I w Krotoszynie, II w Lesznie, w Nowym Tomyślu, w Środzie Wlkp., a także International School of Poznan za liczny udział młodzieży w Konferencji, profesjonalne przygotowanie prac zarówno w sesji ustnej, jak i posterowej oraz za udział w konkursie 1 z 16.

Składam serdeczne podziękowania Sponsorom, Działowi Promocji i Karier UMP i Sympatykom Konferencji, bez wsparcia których nie byłoby możliwe przygotowanie tego spotkania.

Gratuluję Wszystkim Uczestnikom zdobytych nagród i wyróżnień, a także uzyskanych wyników naukowych i formy ich zaprezentowania. Jednocześnie zachęcam Państwa do dalszej pracy w zgłębianiu zagadnień w ogólnie pojętych naukach medycznych i przyrodniczych.

Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy ze szkołami średnimi
prof. dr hab. Jolanta Dorszewska

 

Kontakt

prof. dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi
Pracownia Neurobiologii
ul. Przybyszewskiego 39, Poznań
e-mail: dorszewskaj@yahoo.com