Kontakt

Studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia

Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem lekarskim, dietetyką, neurobiologią, lekarsko-dentystycznym, biotechnologią medyczną (studia II stopnia), technikami dentystycznymi, optometrią lub protetyką słuchu:

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój E-115
tel.: 61 854-74-27 / 61 854-74-28 / 61 854-74-71
fax: 61 854-74-26
e-mail: rekr_wlek1@ump.edu.pl lub rekr_wlek2@ump.edu.pl


Jeżeli jesteś zainteresowany farmacją, analityką medyczną, kosmetologią, analityką kryminalistyczną i sądową, inżynierią farmaceutyczną, elektroradiologią, fizjoterapią, pielęgniarstwem, położnictwem, ratownictwem medycznym, terapią zajęciową, zdrowiem publicznym lub biotechnologią medyczną (studia I stopnia):

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01
tel.: 61 854-74-67 / 61 854-74-68 / 61 854-74-69
fax: 61 854-74-65
e-mail: rekr_farm@ump.edu.pl lub rekr_wnoz@ump.edu.pl

Studia podyplomowe
Dział Kształcenia
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-58
e-mail: dzialksztalcenia@ump.edu.pl
Studia doktoranckie
Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-60
 
mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl
Studia w języku angielskim
Centrum Nauczania w Języku Angielskim
 
ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań
tel.: tel. 61 854 71 42
e-mail: pums@ump.edu.pl
 

Zobacz także