Kontakt

Studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia
Kierownik - mgr Anna Jurago
e-mail: ajurago@ump.edu.pl
 
Pracownicy:
mgr Marta Nowaczyk
mgr Kamila Pijanowska
 
Sekcja ds. Rekrutacji na Studia Prowadzone w Języku Polskim:
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00
 
Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem lekarskim, lekarsko-dentystycznym, dietetyką, biotechnologią medyczną, technikami dentystycznymi, optometrią, protetyką słuchu, neurobiologią lub elektroradiologią:
 
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70 pokój E-114 (I piętro)
60-812 Poznań
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-26, 854-74-27, 854-74-28, 854-74-70
fax: (61) 854-74-71
 
Jeżeli jesteś zainteresowany farmacją, analityką medyczną, analityką kryminalistyczną i sądową, kosmetologią, inżynierią farmaceutyczną, pielęgniarstwem, położnictwem, fizjoterapią, ratownictwem medycznym, terapią zajęciową lub zdrowiem publicznym:
 

Collegium Stomatologicum

Bukowska 70, pokój R-01 (Fosa)

60-812 Poznań

e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-66, 854-74-67, 854-74-68, 854-74-69, 854-74-65
fax: (61) 854-74-71

 
Sekcja ds. Rekrutacji na Studia Prowadzone w Języku Angielskim:

Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy zgłoś je w oparciu o poniższą instrukcję
» Instrukcja zgłaszania problemów
Studia podyplomowe
Dział Kształcenia
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-58
e-mail: dzialksztalcenia@ump.edu.pl
Szkoła Doktorska
Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-60
 
mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl

 

Zobacz także