Kontakt

Studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia
Kierownik - mgr Anna Jurago
e-mail: ajurago@ump.edu.pl
 
Pracownicy:
mgr Marta Nowaczyk
mgr Kamila Pijanowska
 
Dział Rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00
 
Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem lekarskim, lekarsko-dentystycznym, dietetyką, biotechnologią medyczną, technikami dentystycznymi, optometrią, protetyką słuchu lub elektroradiologią:
 
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70 pokój E-114 (I piętro)
60-812 Poznań
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-26, 854-74-27, 854-74-28, 854-74-70
 
Jeżeli jesteś zainteresowany analityką kryminalistyczną i sądową, analityką medyczną, farmacją, inżynierią farmaceutyczną, kosmetologią, pielęgniarstwem, położnictwem, fizjoterapią, ratownictwem medycznym, terapią zajęciową lub zdrowiem publicznym:
 
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-66, 854-74-67, 854-74-68, 854-74-69, 854-74-65

 
Biuro Centrum Nauczania w Języku Angielskim:

Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy zgłoś je w oparciu o poniższą instrukcję
» Instrukcja zgłaszania problemów
Studia podyplomowe
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
Collegium Maius
ul. Fredry 10, pok. 003
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-20, 854-62-34, 854-62-67
e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl
Szkoła Doktorska
Biuro Szkoły Doktorskiej
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-73-88
 
mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl

 

Zobacz także