Harmonogram roku akademickiego


Rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne od 1 października 2019 roku do 16 lutego 2020 roku
Przerwa świąteczna  od 23 grudnia 2019 roku do 3 stycznia 2020 roku
Przerwa semestralna od 17 lutego do 23 lutego 2020 roku

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne od 24 lutego do 30 czerwca 2020 roku
Przerwa świąteczna od 9 kwietnia do 15 kwietnia 2020 roku
Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 30 września 2020 roku

Dni rektorskie

2 października 2019 roku - uroczysta inauguracja roku akademickiego
14 maja 2020 roku - Dzień Kultury Fizycznej
12 czerwca 2020 roku

 

Kontakt

Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych
Collegium Maius, pok. 003
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854 61 08
e-mail: nmajewska@ump.edu.pl
www.sprawystudenckie.ump.edu.pl

Zobacz także