Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
OFERTY STAŻY
WYNIKI KONKURSÓW
POLITYKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W POZNANIU

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej - zatrudnienie w wymiarze 3/ 4 etatu

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.12.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta w Klinice Rozdodczości - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.12.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.12.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 02.12.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

na Wydziale Farmaceutucznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 02.12.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Praktyki Pięlęgniarskiej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.11.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.11.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.11.2022 r.

 
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2022 r.

OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalistę ds. analiz, raportów i zarządzania systemami informatycznymi w DAR

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.12.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji projektów

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.12.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

 Księgowa/Księgowy w Dziale Księgowości (Płace)

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.12.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowa/Księgowy w Zespole Zobowiązań

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.12.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Samodzielny referent ds. rozliczania studentów w Dziekanacie Anglojęzycznym Biura CNJA

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.12.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: branża budowlana i/lub branża sanitarna

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.11.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Samodzielny referent w Dziekanacie Anglojęzycznym Biura Centrum Nauczania w Języku Angielskim

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.11.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych w Centrum Symulacji Medycznej

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.11.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. kadr (umowa na zastępstwo)

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.11.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Samodzielny referent inżynieryjno - techniczny w Centrum Symulacji Stomatologicznej

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.11.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. tworzenia i administrowania zasobami e-learningowymi w Centrum E-Learningu

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.11.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. płac

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.11.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Elektryk i/lub Automatyk

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.11.2022

OFERTY STAŻY

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Działu Księgowości

Szczegółowe informacje

 
 
WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Faramceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakladzie Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Fizjologii

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje