Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
WYNIKI KONKURSÓW

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

dwa stanowiska profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Klinice Kardiologii Dziecięcej - zatrudnienie w wymiarze 6 / 10 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.07.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakaldzie Technologii Postaci Leku

na Wydziale Faramceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Onkologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Genatyki Medycznej - zatrudnienie w wymiarze 1  / 5 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Klinice Rehabilitacji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Spondyloortopedii i Biomechaniki Kregosłupa

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.06.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w I Klinice Kardiologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.03.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.03.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.03.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.03.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.02.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Zakładzie Immunologii Nowotworów

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.02.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.02.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Bioniki i Bioimpedancji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice  Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Ortopedii i Traumatologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii i Transpalntacji Szpiku

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2020 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorob Wewnętrznych - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 13.12.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Klinice Anestezjologii w Połoznictwie i Ginekologii - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 06.12.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakladzie Immunologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 06.12.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.11.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Chemii Ogólnej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.11.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.11.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.11.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu - zatrudnienie w wymiarze 1 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

dwa stanowiska adiunkta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Zakladzie Fizjoterapii

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze Geriatrii i Gerontologii

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Klinice Rehabilitacji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegolowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 13.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 13.09.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.08.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.08.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.08.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii

na Wydziale nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.07.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.06.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.06.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.06.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.06.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta - pracownika badawczego w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

dwa stanowiska asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakladzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakladzie Mikrobiologii Lekarskiej

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.04.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Zakladzie Immunologii Nowotworów - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.04.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakladzie Medycyny Rodzinnej

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.04.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.04.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakladzie Patofizjologii

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.03.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Rehabilitacji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegolowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.03.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.03.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Farmkognozji

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.03.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinikcznej

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.03.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.03.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegołowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patologii i Profilaktyki Nowotworów

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Patologii i Profilaktyki Nowotworów

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Patologii i Profilaktyki Nowotworów

na Wydziale Lekarskim I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w II Klinice Kardiologii

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.01.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.01.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

na Wydziale Lekarskim II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2019 r.

   

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Ropślin

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.01.2019 r.

   
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu 

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry Nauk Społecznych i Humanistytcznych

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Sklad Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Stomatologii Dziecięcej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry Stomatologii Dziecięcej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry Ginekologii, Połoznictwa i Onkologii Ginekologicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Onkologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika III Katedry Pediatrii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Onkologii Ginekologicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły informacji

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.05.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegóły informacji

» Skład komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.04.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Kardiologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegóły informacji

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.04.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegóły informacji

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegóły informacji

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Radiologii Ogólnej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegóły informacji

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Radiologii Klinicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry Radiologii Ogólnej i Zabiegowej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Genetyki w Psychiatrii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Rehabilitacji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.03.2020 r.

OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Finansowego

» Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.07.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik naukowo - techniczny w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.06.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.06.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjno – biurowy w Biurze Rekrutacji

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.05.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Analiz i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.04.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Zastępca Głównego Księgowego

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.03.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. bhp/Inspektor bhp

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Kontrolingu inwestycyjnego w Dziale Kontrolingu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 07.01.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Kaształcenia Ustawicznego

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2019 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Eksploatacji Obiektów

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2019 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. projektów w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 31.12.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista inżynieryjno - techniczny w Klinice Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno - Położniczego Szpitala

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 01.12.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. płac

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 25.11.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.11.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Obsługi Zakupów

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.11.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista naukowo - techniczny w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Sekcji ds. Środków Trwałych i Inwestycji w Dziale Księgowości

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 14.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Księgowy/Księgowa w Zespole Zobowiązań

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 14.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Inspektor Nadzoru w Dziale Inwestycyjno - Technicznym

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 13.09.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik inżynieryjno - techniczny w Katedrze Biofizyki

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 13.09.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds.helpdesk

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 18.08.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny w Dziale Spraw Pracowniczych

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 28.06.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Analiz i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem:24.06.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Działu Obsługi Korespondencji i Obiegu Dokumentów

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 05.05.2019 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjno - biurowy w Biurze Rekrutacji

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 05.04.2019 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Elektryk ds. pomiarów - Pomiarowiec

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 05.04.2019 r.

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Centrum Nauczania w Języku Angielskim

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 22.03.2019 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik naukowo - techniczny w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 08.03.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Inwestycyjno - Technicznym

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 28.02.2019

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Analiz i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 06.02.2019

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Samodzielny referent - pracownik dziekanatu anglojęzycznego

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 31.12.2018

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny w Dziale Informatyki

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 31.12.2018

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 15.12.2018

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny w Centrum Symulacji Medycznej

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 12.12.2018

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 12.12.2018

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Księgowa ds. Ewidencji Majątku

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 31.10.2018

Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista w Dziale Obsługi Zakupów

Szczególowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 31.10.2018

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Działu Informatyki

Szczagółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 12.10.2018

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Samodzielnego referenta inżynieryjno-technicznego

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 05.10.2018

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Obsługi Należności w Zespole ds. Kontrolingu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.09.2018

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny w Dziale Spraw Pracowniczych

Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.09.2018

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Działu Inwestycyjno - Technicznego

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2018r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

administrator systemów informatycznych (ASI) w Dziale Informatyki

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.07.2018r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

specjalista ds. baz danych w Dziale Informatyki

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.07.2018r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik ds. księgowości w Dziale Kosztów i Analiz

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.08.2018r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

technika w Centrum Symulacji Medycznej 

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.07.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

pracownik administracyjny w Dziale Spraw Pracowniczych 

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.07.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Kształcenia

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.07.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Zespołu ds. Bazy Dydaktycznej

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.06.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Obsługi Zakupów

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.06.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Eksploatacji Obiektów

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.06.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Zamówień Publicznych

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.06.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik Administracyjny w Dziekanacie

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.06.2018 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Zastępca Kwestora

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.05.2018 r.

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu na

stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na

stanowisko asystenta w Zakladzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakladzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» szczegółowe informacje