Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera - sala

Sala im. Chrościejewskich

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie