Prorektorzy Akademii Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

LATA URZĘDOWANIA / STANOWISKO / IMIĘ I NAZWISKO
1950 - 1951
Prorektor - prof. dr Edward Czarnecki
1951 - 1952
Prorektor - prof. dr Edward Czarnecki (od 1 III 1952 r. z  funkcją p.o. Rektora)
1953 - 1954
Prorektor dla spraw nauki - prof. dr Anatol Dowżenko
Prorektor dla spraw nauczania - mgr Tadeusz Frydel (15 VII 1954 przeniesiony do Warszawy)
Prorektor dla spraw klinicznych - prof. dr Stanisław Nowicki (od 1 X 1953 r.)
1954 - 1955
Prorektor dla spraw nauczania - prof. dr Janusz Groniowski
Prorektor dla spraw nauki - prof. dr Anatol Dowżenko
Prorektor dla spraw klinicznych - prof. dr Stanisław Nowicki
1955 - 1956
Prorektor dla spraw nauczania - prof. dr Ryszard Dreszer
Prorektor dla spraw nauki - prof. dr Janusz Groniowski
Prorektor dla spraw klinicznych - prof. dr Aleksander Zakrzewski
1956 - 1959 (3-letnia kadencja)
Prorektor dla spraw nauczania - prof. dr Franciszek Adamanis
Prorektor dla spraw nauki - prof. dr Janusz Groniowski
Prorektor dla spraw klinicznych - prof. dr Aleksander Zakrzewski
1959 - 1962
Prorektor ds. nauki - prof. dr Aleksander Zakrzewski (p.o. Rektora po rezygnacji  31 IX 1961 r. z funkcji prof. Wiktora Degi)
Prorektor ds. nauczania - prof. dr Franciszek Adamanis
1962 - 1964
Prorektor ds.  nauki - prof. dr Witold Michałkiewicz
Prorektor ds. nauczania - prof. dr Rufina Ludwiczak
1964 - 1965
Prorektor ds. klinicznych - prof. dr Adam Piskorz
Prorektor ds. nauczania - prof. dr Rufina Ludwiczak
1965 - 1969
Prorektor ds. nauki - prof. dr Adam Piskorz
Prorektor ds. nauczania - prof. dr Ewaryst Pawełczyk
1969 - 1972
Prorektor ds. nauczania - prof. dr Ewaryst Pawełczyk
Prorektor ds. klinicznych - prof. dr Mieczysław Wender
Prorektor ds. nauki - doc. dr hab. Witold Jurczyk - od 1971 prof. nadzw.
1972 - 1975
Prorektor ds. nauki - prof. dr Witold Jurczyk
Prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego - prof. dr Alfons Senger
Prorektor ds. spraw dydaktyczno-wychowawczych - prof. dr Witold Seńczuk
1975 - 1979
Prorektor ds. nauki - prof. dr Przemysław Gabryel
Prorektor ds. dydaktyki i wychowania - prof. dr Witold Seńczuk
Prorektor ds. lecznictwa i kształcenia podyplomowego - prof. dr Mieczysław Wójtowicz
1979 - 1981
Prorektor ds. nauki - prof. dr Przemysław Gabryel
Prorektor ds. dydaktyki i wychowania - prof. dr Witold Seńczuk
Prorektor ds. lecznictwa i kształcenia podyplomowego - prof. dr Kazimierz Bączyk
1981 - 1984
Prorektor ds. nauki i zastępca Rektora - prof. dr Antoni Pruszewicz
Prorektor ds. dydaktyki i wychowania - doc. dr hab. Andrzej Łukaszyk
Prorektor ds. lecznictwa i kształcenia podyplomowego - doc. dr hab. Janusz Maciejewski
1985 - 1987
Prorektor ds. nauki i zastępca Rektora - prof. dr Antoni Pruszewicz
Prorektor ds. dydaktyki i wychowania - prof. dr Maria Chmiel
Prorektor ds. lecznictwa i kształcenia podyplomowego - prof. dr Maciej Gembicki
1987 - 1990
Prorektor ds. nauki - prof. dr Jan Pawlaczyk
Prorektor ds. dydaktyki i wychowania - prof. dr Witold Woźniak
Prorektor ds. lecznictwa i kształcenia podyplomowego - prof. dr Lech Hryniewiecki
1990 - 1993
Prorektor ds. nauki - prof. dr Jan Pawlaczyk
Prorektor ds. studenckich - dr hab. Janusz Gadzinowski
Prorektor ds. lecznictwa i kształcenia podyplomowego - prof. dr Lech Hryniewiecki
1993 - 1996
Prorektor ds. nauki - prof. dr Tadeusz Hermann
Prorektor ds. lecznictwa i kształcenia podyplomowego - prof. dr Jerzy Sowiński
Prorektor ds. studenckich - prof. dr Leszek Lewandowski
1996 - 1999
Prorektor ds. nauki - prof. dr Tadeusz Hermann
Prorektor ds. lecznictwa i szkolenia podyplomowego - prof. AM dr Leon Drobnik
Prorektor ds. studenckich - dr hab. Zygmunt Adamski
1999 - 2002
Prorektor ds. nauki i szkolenia podyplomowego - prof. dr Grzegorz H. Bręborowicz
Prorektor ds. integracji międzywydziałowej i współpracy międzyuczelnianej i zagranicznej - dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Prorektor ds. studenckich - prof. dr Zygmunt Adamski
2002 - 2005
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr Wojciech Dyszkiewicz
Prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego - prof. dr Andrzej Obrębowski
Prorektor ds. studenckich - prof. dr Wojciech Golusiński
Prorektor ds. integracji i promocji uczelni - prof. dr Jacek Wysocki
2005 - 2008
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr Wojciech Dyszkiewicz
Prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego - prof. dr Andrzej Obrębowski
Prorektor ds. studenckich - prof. dr Zenon Kokot
Prorektor ds. integracji i promocji uczelni - prof. dr Jacek Wysocki
2008 - 2012 (4-letnia kadencja)
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr Zenon Kokot
Prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego - prof. dr Grzegorz Oszkinis
Prorektor ds. studenckich - dr hab. Mariusz J. Puszczewicz
2012 - 2016
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr Jarosław Walkowiak
Prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego - prof. dr Grzegorz Oszkinis
Prorektor ds. studenckich - prof. dr Edmund Grześkowiak
Prorektor ds. organizacji, promocji i rozwoju uczelni - prof. dr Andrzej Tykarski
2016 - 2019
Prorektor ds. dydaktyki i kształcenia podyplomowego - prof. dr Ryszard Marciniak
Prorektor ds. nauki i rozwoju uczelni - prof. dr Michał Nowicki
Prorektor ds kadr i współpracy z zagranicą - prof. dr Jarosław Walkowiak
Prorektor ds. studenckich - prof. dr Edmund Grześkowiak
Prorektor ds. organizacji, promocji i współpracy z regionem - prof. dr Michał Musielak
2019 - 2020
Prorektor ds. studenckich i dydaktycznych - prof. dr Ryszard Marciniak
Prorektor ds. nauki i rozwoju - prof. dr Michał Nowicki
Prorektor ds. organizacji i współpracy z zagranicą - prof. dr Ewa Wender-Ożegowska
Prorektor ds. kadr i kształcenia podyplomowego - prof. dr Zbigniew Krasiński
Prorektor ds. promocji i współpracy z regionem - prof. dr Michał Musielak
2022 - obecnie
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Michał Nowicki
Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. szkoły doktorskiej i kształcenia podyplomowego - prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prorektor ds. klinicznych i współpracy z regionem - prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
Prorektor ds. organizacji, promocji i rozwoju uczelni - prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Opracowano dzięki zaangażowaniu:
prof. dr hab. Wandy Baer-Dubowskiej, prof. dra hab. Michała Musielaka i mgr Ewy Sumelki.