Progi punktowe - rekrutacja w 2021

Dodatkowe kryterium przyjęć:
W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - takiej samej liczby punktów jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia wg listy rankingowej zgodnie z limitem, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie wynik z egzaminu z biologii, zdawanego na poziomie rozszerzonym względnie przeliczony z wyniku egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, a następnie wynik egzaminu z matematyki zdawany na poziomie podstawowym.

Wydział Lekarski

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Lekarski -
studia jednolite
154 + biologia 77 i matematyka 100
(max do zdobycia 200)
112
(max do zdobycia 200)

 

 Wydział Medyczny

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Biotechnologia medyczna -
I stopnia
193 + biologia 57
(max 300)
-
Biotechnologia medyczna -
II stopnia
34
(max 100)
-
Dietetyka -
I stopnia
30
(max 200)
-
Dietetyka -
II stopnia
51
(max 100)
-
Elektroradiologia -
I stopnia
43
(max 100)
-
Elektroradiologia -
II stopnia
wszyscy przyjęci średnia 3,73
Lekarsko-dentystyczny -
studia jednolite
152
(max 200)
132
(max 200)
Optometria -
I stopnia
79,5
(max 200)
-
Optometria -
II stopnia
wszyscy przyjęci
-
Protetyka słuchu -
II stopnia
wszyscy przyjęci -
Techniki dentystyczne -
I stopnia
98
(max 180)
 -

 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Analityka medyczna -
studia jednolite
78 + biologia 40
(max 200)
-
Farmacja -
studia jednolite
73 + biologia 35
(max 200)
-
Kosmetologia -
I stopnia
91
(max 200)
 -
Kosmetologia -
II stopnia
 - wszyscy przyjęci

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Fizjoterapia -
studia jednolite
 47
(max 100)
 -
Pielęgniarstwo -
I stopnia
20 + matematyka 58
(max 100)
 -
Pielęgniarstwo -
II stopnia
wszyscy przyjęci -
Położnictwo -
I stopnia
20 + matematyka 64
(max 100)
 -
Położnictwo -
II stopnia
wszyscy przyjęci -
Ratownictwo medyczne -
I stopnia
28
(max 100)
 -
Terapia zajęciowa -
I stopnia
wszyscy przyjęci -
Zdrowie publiczne -
I stopnia
wszyscy przyjęci -
Zdrowie publiczne -
II stopnia
wszyscy przyjęci średnia 3,01