Terminy posiedzeń Senatu

Terminy posiedzeń Senatu w roku akademickim 2020/2021:
 21 października 2020 r.
25 listopada 2020 r.
UWAGA! Posiedzenie przeniesione na 2 grudnia 2020 r.
 16 grudnia 2020 r.
UWAGA! Posiedzenie odwołane
 20 stycznia 2021 r.
UWAGA! Posiedzenie przeniesione na 27 stycznia 2021 r.
 24 lutego 2021 r.
 24 marca 2021 r.
UWAGA! Posiedzenie przeniesione na 31 marca 2021 r.
21 kwietnia 2021 r.
UWAGA! Posiedzenie przeniesione na 28 kwietnia 2021 r.
26 maja 2021 r.
23 czerwca 2021 r.
22 września 2021 r.