Komunikaty

29/06/2017

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Szanowni Państwo, zbliża się czas nasilonych wypłat za godziny ponadwymiarowe wynikające z dydaktyki, w tym dydaktyki anglojęzycznej. Do końca maja wypłacone zostało zaledwie 2,5 mln złotych...

27/06/2017

Seminarium pt.: "Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)"

Szanowni Państwo, I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu we współpracy z Działem Promocji i Karier UMP zapraszają Pracowników naukowych, Studentów oraz Absolwentów...

21/06/2017

Koncert - Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet - Moi pierwsi mistrzowie Komeda-Trzciński

IFM PAN wraz z UAM zapraszają na koncert Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet - Moi pierwsi mistrzowie Komeda-Trzciński.

21/06/2017

Nabór na stanowisko stypendysty doktoranta (OPUS - NZ7)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór do wykonania zadania badawczego: "Modulacja ekspresji i aktywacji czynników transkrypcyjnych Nrf2i NF-kappaB przez nowe syntetyczne pochodne triterpenoidy i ich koniugaty-potencjalne czynniki chemioprewencyjne i terapeutyczne".

Archiwum