Komunikaty

26/09/2017

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się, zaplanowanym na grudzień 2017 kolejnym naborem wniosków do Narodowego Centrum Nauki w programach...

26/09/2017

Zajęcia sportowe dla pracowników uczelni

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMP zaprasza pracowników uczelni na zajęcia sportowe w roku akademickim 2017/2018.

25/09/2017

Akademia Formedis

Formedis Medical Managment & Consulting we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w projekcie...

24/09/2017

Ubezpieczenie NNW dla studentów

W roku akademickim 2017/2018 indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł.

Archiwum