Komunikaty

28/10/2019

Zaproszenie dla studentów do udziału w zajęciach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza studentów kierunku lekarskiego (V i VI roku) i farmacji (IV i V roku) do składania zgłoszeń do udziału w spotkaniach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego.

25/10/2019

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z §3 ust.15 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki...

24/10/2019

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z §3 ust.15 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki...

24/10/2019

Godziny rektorskie - 31.10.2019 od godz. 15:00

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski w dniu 31 października 2019 roku od godz. 15:00 ustalił godziny rektorskie.

Archiwum