Zapytania ofertowe

21/10/2015

Wyniki konkursu na opracowanie i publikację ogłoszenia

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że konkurs na opracowanie i publikację ogłoszenia informującego o realizacji projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka...

12/10/2015

Konkurs na opracowanie i publikację ogłoszenia

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na opracowanie i publikację ogłoszenia informującego o realizacji projektu...

08/10/2015

Wyniki konkursu na wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem

Wyniki konkursu na wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem, w ramach realizacji projektów: „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Poznaniu dla potrzeb...

Archiwum