Zapytania ofertowe

19/05/2016

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie materiałów graficznych i audiowizualnych oraz przeprowadzenie działań reklamowych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na opracowanie materiałów graficznych i audiowizualnych oraz przeprowadzenie działań reklamowych w ramach realizacji projektu

Archiwum