Zapytania ofertowe

12/01/2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na partnera społecznego w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 3.1 POWER.

Archiwum