Zapytania ofertowe

10/02/2016

Zaproszenie do składania ofert dla wydawców czasopism

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wydawców czasopism dla rodziców dzieci przedszkolnych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie konkursu...

01/02/2016

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. promocji

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert w konkursie na stanowisko specjalisty ds. promocji...

Archiwum