Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. zmarł prof. dr hab. Zbigniew Friebe, wieloletni kierownik Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2001-2011. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Aplikacje na rezydentury w USA - stuprocentowa skuteczność studentów

Aplikacje na rezydentury w USA -...

Z dumą dzielimy się wynikami aplikacji studentów i absolwentów kierunku lekarskiego w języku angielskim w tegorocznym naborze stażystów w Stanach Zjednoczonych: 100% naszych obecnych studentów ostatniego roku, którzy ubiegali się o rezydenturę lekarską w tym kraju, otrzymało oferty pracy. Wliczając również absolwentów z poprzednich lat, łącznie 83% tegorocznych aplikantów z UMP z powodzeniem ubiegało się o te stanowiska. Jest to wynik znacznie powyżej średniej dla absolwentów szkół medycznych spoza USA, która wynosi 61%.

Uroczyste otwarcie dwóch modułów Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego

Uroczyste otwarcie dwóch modułów...

W dniu 4 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie dwóch pierwszych modułów Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, najważniejszej inwestycji w ponad 100-letniej historii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uroczystości towarzyszyły wystąpienia zaproszonych gości i gospodarzy, którzy w swoich przemówieniach podkreślali nie tylko znaczenie inwestycji, ale przede wszystkim otrzymywane wsparcie od sygnatariuszy projektu i wszystkich osób , którym idea szpitala od początku koncepcji po dziś dzień była i jest bliska sercu.

Praktyczne i innowacyjne kroki w kształceniu Protetyków Słuchu

Praktyczne i innowacyjne kroki w...

Mając na uwadze potrzebę wzbogacania prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu programu nauczania na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku Protetyka Słuchu o treści związane z praktycznymi aspektami i innowacjami technologicznymi w zawodzie Protetyka Słuchu, dnia 9 kwietnia br. zostały podpisane umowy ramowe o współpracy pomiędzy naszym Uniwersytetem a firmą Audika Polska oraz Towarzystwem Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

Editorial Board w czasopiśmie Scientific Reports

Editorial Board w czasopiśmie...

Z satysfakcją informujemy, że dr hab. n. hum. Jan Domaradzki, prof. UMP z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych został powołany na członka Editorial Board Member w czasopiśmie Scientific Reports (4.6 IF). Serdecznie gratulujemy!

Medal „Tym, którzy czynią dobro”

Medal „Tym, którzy czynią dobro”

W minioną niedzielę 7 kwietnia 2024 r. w Auli UAM odbył się doroczny koncert galowy Fundacji Redemptoris Missio, w trakcie którego wyróżniono odznaczeniem „Tym, którzy czynią dobro” wolontariuszy Zakładu Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki UMP: Prof. dr hab. Dorotę Hojan-Jezierską, dr. Olgierda Stielera, mgr. Michała Tomczaka oraz mgr Agnieszkę Łukanowską - absolwentkę kierunku protetyka słuchu naszego Uniwersytetu i inicjatorkę projektu.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie