< Cofnij

20th International Summer School in Health Promotion - Poznań, 15-19.05.2023

Interprofessional education and collaborative practice in health promotion

W dniach 15-19 maja odbyła się dwudziesta, jubileuszowa edycja międzynarodowej Summer School in Health Promotion, organizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu naszego Uniwersytetu we współpracy z University of the Balearic Islands (Hiszpania), Esslingen University of Applied Sciences (Niemcy), Fontys University of Applied Sciences, Tilburg (Holandia), HoWest, Hogeschool West-Vlanderen, University of Applied Sciences (Beliga), Hannover University of Applied Sciences and Arts (Niemcy) i University of Transilvania of Brasov (Rumunia). Spotkanie było przy tym kontynuacją poprzednich edycji Summer School, które odbywały się w Jyväskylä, Braszowie, Esslingen, Bruggi, Tilburgu, Hanowerze i na Majorce.

W trakcie tegorocznej Summer School dyskutowano nad kwestiami związanymi z edukacją i współpracy interprofesjonalnej w promocji zdrowia. Sam tytuł Summer School brzmiał: Interprofessional education and collaborative practice in health promotion. Aktualny i niezmiernie ważny z perspektywy zdrowia publicznego temat współpracy między różnymi profesjami medycznymi w zakresie promocji zdrowia i prewencji wzbudził duże zainteresowanie uczestników, czego wyrazem były towarzyszące zajęciom dyskusje, potwierdzające kolejny trafny i ciekawy wybór tematyki Summer School.

Jak co roku formuła letniego kursu obejmowała wykłady, prezentacje studenckie, gry i warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe, zwiedzanie Poznania oraz spotkania integracyjne.

Międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter Summer School zapewnił uczestnikom  okazję do wymiany poglądów, poszerzenia swojej wiedzy i porównania sytuacji w różnych krajach europejskich, a wszystko to odbywało się w języku angielskim.

Ważną i pozytywnie ocenioną częścią Summer School był także program socjalny, który pozwolił nauczycielom i studentom nawiązać wiele ciekawych znajomości i rozwijać kompetencje kulturowe.

W tegorocznej Summer School wzięło udział ponad 78 uczestników z sześciu krajów, którzy mogli wysłuchać wielu ciekawych wykładów przedstawionych przez 21 wykładowców i 57 studentów z Niemiec, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Polski.

Naszą Alma Mater reprezentowali dr n. med. Ewelina Chawłowska z Pracowni Zdrowia Międzynarodowego i dr hab. n. hum. Jan Domaradzki, prof. UMP z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych, którzy poza prowadzeniem codziennych obrad przygotowali dwa wykłady:

  1. International Summer School in Health Promotion: From idea to practice. 20 years of experience;
  2. Interdisciplinary collaboration in patient education.

W organizację Summer School aktywnie włączyli się także studenci kierunków fizjoterapia: Maria Adamska, Adrianna Bochniak, Julia Gandurska, Ilona Kowalska, Marcin Michalak, Amelia Młynarkiewicz i Aleksandra Plonkowska oraz zdrowie publiczne: Aleksandra Kurowska, Alicja Stępnik Wanessa Błaszkiewicz, Grzegorz Ochman, którzy przygotowali dwa ciekawe warsztaty integracyjne oraz dzień sportu:

  1. Culture and traditions in health promotion in your country;
  2. Campus tour - hare and hounds game. Field game and walk through the PUMS Campus in groups.

Nasi studenci wygłosili także trzy ciekawe referaty:

  1. Aleksandra Kurowska i Alicja Stępnik: Coordinated care - a pathway for collaboration among multiple healthcare professionals;
  2. Ilona Kowalska: Cooperation between medical professions in the physiotherapy;
  3. Wanessa Błaszkiewicz, Grzegorz Ochman i Julia Gandurska: The practice of interprofessional cooperation in relation to effective sex education in Poland.

Za rok o promocji zdrowia podyskutujemy w Palmie

Podsumowując przebieg tegorocznego spotkania, koordynatorzy Summer School wytyczyli plan działań na kolejne lata. Zadeklarowano i potwierdzono ustalenia dotyczące organizacji corocznych warsztatów letnich. Ustalono przy tym, że przyszłoroczna Summer School in Promotion odbędzie się w maju 2024 roku na Majorce, a kolejna w Brugii.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Summer School.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wsparcia wielu osób. Stąd pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla Władz Uczelni i Wydziału Nauk o Zdrowiu za wsparcie i pomoc finansową dla tego międzynarodowego projektu. W sposób szczególny składamy podziękowania Pani Prorektor prof. dr hab. Małgorzacie Kotwickiej, Panu Prorektorowi prof. dr. hab. Michałowi Nowickiemu, Panu Dziekanowi WNoZ prof. dr. hab. Ryszardowi Marciniakowi, Pani Dziekan dr hab. Ewie Baum oraz Panu prof. dr. hab. Jackowi Wysockiemu. Dziękujemy również Pani Kierownik Dziekanatu WNoZ Agnieszce Ciesielskiej, Pani Bożenie Radusze z Sekcji Współpracy Międzynarodowej, Pani Dominice Bazan z Działu Promocji i Karier oraz Pani Bognie Sas z Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów.

Osobne wyrazy podziękowania kierujemy do pracowników Naszego Uniwersytetu, którzy wsparli merytorycznie organizację tegorocznego kursu. W sposób szczególny dziękujemy Panu dr. Markowi Dąbrowskiemu z Katedry i Zakład Edukacji Medycznej oraz lek. Danushi Sanchez, lek. Jakubowi Baszczukowi, lic. Marcinowi Sajewskiemu, a także Kierownikowi Centrum Symulacji Medycznej mgr. Piotrowi Ziemakowi oraz technikom Symulacji Medycznej Panom Piotrowi Kajdaszowi i Rafałowi Nowakowi, jak również całemu zespołowi symulacji za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w Centrum Symulacji Medycznej. Dziękujemy także Pani Prof. Elżbiecie Paszyńskiej z Kliniki Stomatologii Zintegrowanej za organizację warsztatów z higieny jamy ustnej oraz wygłoszenie wykładu nt. How oral health affects your general health. Wyraz wdzięczności kierujemy także do Pani dr Moniki Karasiewicz i Pani dr Agnieszki Lipiak z Pracowni Zdrowia Międzynarodowego za wygłoszenie wykładu nt. Interdisciplinary collaboration in patient education. Dziękujemy wreszcie Pani dr Katarzynie Maciałczyk-Paprockiej i Pani dr Małgorzacie Kowalskiej ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu za organizację Dnia Sportu dla uczestników Summer School. Jesteśmy także wdzięczni IFMSA - Poland - Oddział Poznań za przeprowadzenie warsztatów.

» Więcej informacji, program i fotogaleria


Dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP

Dr Ewelina Chawłowska
Koordynatorzy Summer School

Zdjęcia