< Cofnij

Sympozjum Poznań-Halle

Serdecznie zapraszamy na 27. Bilateralne Sympozjum Poznań-Halle zatytułowane "Rare diseases in clinical practice", które odbędzie się 16 grudnia br.

Naszą uczelnię łączy z Uniwersytetem Martina Lutra w Halle długoletnia współpraca i tradycja sympozjów organizowanych co dwa lata przemiennie w Polsce i Niemczech. Celem obecnego sympozjum będzie próba połączenia jednostek niemieckich i polskich w potencjalne zespoły badawcze. Zainteresowane osoby zapraszamy od godziny 8:00 do Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8, sala 2008.

Zapraszamy do zapoznania się z programem sympozjum.


Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej

Zdjęcie