< Cofnij

27. Bilateralne Sympozjum Poznań-Halle

16 grudnia odbyło się 27. Bilateralne Sympozjum Poznań-Halle zatytułowane "Rare diseases in clinical practice”, w którym brali udział naukowcy ze strony niemieckiej i polskiej. W trakcie sympozjum odbyły się rozmowy o powołaniu grup badawczych, które w przyszłości poprowadzą wspólne działania w obszarze nauki i badań. Pierwsze grupy Poznan-Halle wstępnie zostały zawiązane.

Wieloletnią tradycją sympozjum jest wręczenie nagród za najlepsze prezentacje ustne i plakatowe. Nagroda ta nosi imię dwóch Profesorów: Prof. Zeige i Prof. Hasika, którzy zainicjowali współpracę pomiędzy naszymi Uniwersytetami.

W bieżącej edycji sympozjum wręczono jedną pierwszą, dwie drugie oraz dwie trzecie nagrody. Z naszej uczelni zostały uhonorowane dwie osoby. Pierwszą nagrodę otrzymał Pan Krzysztof Piersiała, student szóstego roku Wydziału Lekarskiego I i jednocześnie wiceprzewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Nagrodzona praca została napisana pod kierunkiem Kierownika Kliniki Prof. Małgorzaty Wierzbickiej oraz Dr n. med. Joanny Jackowskiej.  Trzecią nagrodę zdobył Pan Michał Prendecki, który  przygotowuje pracę doktorską w Katedrze i Klinice Neurologii UMP kierowanej przez Prof. Wojciecha Kozubskiego. Praca przedstawiona na Sympozjum została przygotowana  w Pracowni Neurobiologii pod kierunkiem promotora - Prof. Jolanty Dorszewskiej.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

27. Bilateralne Sympozjum Poznań-Halle

27. Bilateralne Sympozjum Poznań-Halle