< Cofnij

3,9 mln na projekt aplikacyjny

Logo NCBR

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu POIR.04.01.04-00-0063/20 pt. "Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu" złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Projekt realizowany w ramach konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek. Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy z Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 968 375,00 zł.