< Cofnij

Asystent studenta z ASD

Projekt „Asystent studenta z ASD” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Celem projektu jest zwiększenie szans neuronietypowych studentów na ukończenie studiów oraz ich aktywizację społeczną i zawodową poprzez podjęcie współpracy z Liderem / Asystentem studenta z ASD.

Koordynatorem Projektu na naszej Uczelni jest: dr n. o zdr. Anna Kostiukow, Katedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

O co chodzi?

W polskich szkołach wyższych, na różnych kierunkach studiów, studiuje coraz więcej osób neuronietypowych, czyli osób z trudnościami ze spektrum autyzmu (ASD).Takie osoby mogą być bardzo dobrymi studentami, ale potrzebują odpowiedniego wsparcia. Osoby neuronietypowe często mają trudności w zrozumieniu zasad obowiązujących na uczelni. Osoby neuronietypowe często mają trudności w przekazywaniu informacji wykładowcom, pracownikom administracji uczelnianej oraz swoim kolegom, a także we właściwym zrozumieniu informacji, które te osoby kierują do nich. Dlatego często dochodzi do nieporozumień utrudniających studiowanie.

Osobą, która może pomóc w rozwiązaniu takich nieporozumień jest asystent/tłumacz społeczny osoby z ASD.

Kogo zapraszamy do Projektu?

Studentów studiów licencjackich i magisterskich, a także słuchaczy Szkoły Doktorskiej, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia Asystenta.

Jak zapisać się do Projektu?

Telefonicznie (501-743-155) lub e-mailowo (annakostiukow@ump.edu.pl).

Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem. Często jednak na jej drodze stają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku.

Plakat