< Cofnij

Dni Dawcy Szpiku

Zdjęcie

W dniach 6-10 grudnia w budynkach naszego Uniwersytetu zostały przeprowadzone Dni Dawcy Szpiku. Akcja ta okazała się sukcesem i spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem ze strony studentów i pracowników.

Każdy chętny w wieku 18-55 lat, mieszkający na stałe w Polsce i o dobrym stanie zdrowia miał możliwość rozmowy na temat procedury oddania szpiku oraz zarejestrowania się w bazie. Finalnie został osiągnięty wynik ponad 70 zarejestrowanych Dawców! Jest to naprawdę ciesząca liczba ze względu na to, że na uczelniach medycznych świadomość na temat dawstwa szpiku jest wysoka i wiele osób jest już zarejestrowanych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu, w tym w szczególności wolontariuszom, którzy w liczbie ponad 20 zaangażowali się w rejestrację chętnych i szerzenie idei dawstwa.

Każdemu, kto nie miał możliwości pojawienia i zarejestrowania się, przypominamy, że wystarczy bezpłatnie zamówić swój pakiet na stronie dkms.pl, aby śladem kolegów i koleżanek powiększyć grono potencjalnych Dawców!