< Cofnij

Dyplomatorium Absolwentów programów anglojęzycznych oraz Uroczystość White Coat Ceremony

Dyplomatorium Absolwentów programów anglojęzycznych oraz Uroczystość White Coat Ceremony

3 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 odbyła się Uroczystość Dyplomatoryjna Absolwentów kierunków anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Swoją obecnością uroczystość uświetnił Prorektor prof. dr hab. Michał Nowicki, Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, a także prodziekani innych wydziałów, przedstawiciel Senatu UMP i  Dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim wraz z zastępcą.

Przemówienie dla tegorocznych absolwentów wygłosiła prof. Magdalena Czader, absolwentka kierunku lekarskiego z 1990 r., która obecnie pełni funkcję profesora patologii i diagnostyki laboratoryjnej na Uniwersytecie Indiana, School of Medicine (Indianapolis, USA). Jako przedstawiciel kadry nauczycielskiej, krótką przemowę wygłosił mgr Marek Dąbrowski.

W uroczystości wieńczącej zakończenie studiów wzięło udział 140 absolwentów medycyny, stomatologii i farmacji. Towarzyszyli im bliscy oraz rodziny, które przybyły na tę okazję z 19 krajów. Wybitnych studentów osiągających ponadprzeciętne wyniki uhonorowano listami gratulacyjnymi Jego Magnificencji Rektora za pracę społeczną, organizacyjną, działalność naukową lub osiągnięcia sportowe. Specjalne nagrody dla najbardziej zasłużonych studentów na polu działalności w organizacjach studenckich wręczyła Dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim prof. Katarzyna Ziemnicka. Akcent artystyczny zapewnili uroczystości muzycy z kwartetu „Bandonegro Tango Orchestra”.

Tego samego dnia o godzinie 13:00 rozpoczęła się Uroczystość White Coat Ceremony, podczas której nastąpiło założenie białych fartuchów przez studentów 1. roku kierunków anglojęzycznych, mające symbolicznie wyrażać przyjęcie do środowiska profesjonalistów zawodów medycznych. Przemówienie dla studentów wygłosiła również prof. Magdalena Czader, a także świeżo upieczona absolwentka medycyny w języku angielskim, Dr Masako Lien Petty Le.

Obydwie uroczystości były transmitowane na żywo w Internecie za pośrednictwem uczelnianego kanału YouTube (https://www.youtube.com/user/PoznanMedicalSchool).

» Fotogaleria Dyplomatorium Absolwentów kierunków anglojęzycznych
» Fotogaleria z White Coat Ceremony