< Cofnij

Dyrektor Naukowy USERN

Mapa

Dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej został wybrany Dyrektorem Naukowym międzynarodowej sieci USERN. Sieć ta zrzesza obecnie ponad 18 tys. naukowców z ponad 120 krajów, w tym 19 laureatów Nagrody Nobla i Nagrody Abela.

Sieć USERN powstała w 2016 r. z inicjatywy prof. Nima Rezaei, wybitnego irańskiego immunologa. Nadrzędną rolą sieci jest tworzenie płaszczyzny do uprawiania i popularyzowania nauki ponad barierami kulturowymi i politycznymi ("science beyond borders"). USERN regularnie organizuje interdyscyplinarne kongresy, zajmuje stanowiska w sprawach istotnych dla zdrowia publicznego, nagradza najbardziej obiecujących naukowców, tworzy możliwość współpracy pomiędzy młodymi i bardzo doświadczonymi badaczami, a także organizuje festiwale artystyczne i zawody sportowe dla przewlekle chorych dzieci.

Jednym z zadań USERN koordynowanych przez dra hab. Piotra Rzymskiego w 2021 r. było zwiększanie dostępu do rzetelnych informacji na temat COVID-19 i szczepień w krajach rozwijających się i ubogich. W tym celu dokumenty wypracowane w ramach polskiej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii tłumaczone były na język angielski, rosyjski oraz perski i dystrybuowane w kilkudziesięciu krajach - w niektórych stanowiąc pierwsze źródło wiedzy o szczepionkach przeciw COVID-19. Władze USERN doceniły również jego naukową aktywność przyznając mu pod koniec zeszłego roku tytuł Najlepszego Młodego Ambasadora Nauki.