< Cofnij

Finał projektu PROPULMO

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej z dobudowaną częścią dedykowaną dorosłym pacjentom z mukowiscydozą.

Był to finał projektu o nazwie "PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego".

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.

Na uroczystości otwarcia obecni byli m.in.: Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Pan Prof. Zdzisław Krasnodębski, Pani poseł Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, władze Uczelni: Pan Prof. Michał Nowicki - Prorektor UMP ds. Nauki i Rpzwoju Uczelni, Pan Prof. Jarosław Walkowiak - Prorektor UMP ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą, Pan Prof. Zbigniew Krasiński - Dziekan Wydziału Lekarskiego II, Pan poseł Bartłomiej Wróblewski oraz Delegacja Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w osobach Pani Magdaleny Czerwińskiej-Wyraz (wiceprezes) i Pani Anny Skoczylas-Ligockiej oraz wielu innych znamienitych gości.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Pani Profesor Halina Batura-Gabryel, Lekarz Kierujący Oddziałem Pulmonologii, Pan Prorektor, Prof. Michał Nowicki oraz Pani Magdalena Czerwińska-Wyraz.

Uroczystości towarzyszyło także odsłonięcie tablic Pani Prof. Ireny Westfal oraz Pana Profesora Mieczysława Firlika, wybitnych postaci ściśle związanych z poznańską pulmonologią.

Projekt PROPULMO to przede wszystkim modernizacja Oddziału Pulmonologii, poprawa warunków lokalowych oddziału oraz unowocześnienie posiadanego sprzętu. Nowy pododdział dla dorosłych chorób z mukowiscydozą to szansa dla licznego grona pacjentów. Trzeba podkreślić, że w Polsce podobnych ośrodków jest zdecydowanie za mało, a nowo otwarty ośrodek jest jedynym w województwie wielkopolskim i jedynym w zachodniej części Polski. Składa się z kilku izolatek umożliwiających zapobieganie zakażeniom krzyżowym między pacjentami.

Modernizacja oddziału to także stworzenie nowego Laboratorium Snu wraz z jego wyposażeniem, zakup echokardiografu, bronchofiberoskopu, automatycznego systemu do diagnostyki alergii, autoimmunologii o monitorowania leczenia astmy, aparatu do oznaczania chlorku w pocie oraz wielofunkcyjnego łóżka do intensywnej terapii.

Dzięki tej inwestycji chcemy zwrócić uwagę na problem wszystkich osób, którzy zmagają się z mukowiscydozą. Nowy oddział to podwyższenie standardów leczenia i diagnostyki chorych hospitalizowanych w ramach oddziału, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, skrócenie czasu procesu diagnostycznego oraz lepsza efektywność działania pracowni i oddziałów.

Podsumowaniem części związanej z procesem inwestycyjnym był towarzyszący otwarciu oddziału Europejski Piknik Zdrowia. Po uroczystościach wewnątrz szpitala zaproszeni goście mogli udać się do przyszpitalnego ogrodu, w którym przygotowana była scena wraz z kilkoma punktami informacyjnymi oraz namiotami z atrakcjami dla dzieci. Na scenie wystąpiła utalentowana wokalistka, zwyciężczyni programu The Voice Kids TVP, AniKa Dąbrowska. Po występie odbył się panel dyskusyjny dotyczący mukowiscydozy oraz postępów w leczeniu chorób płuc. Piknik był także okazją do bezpłatnych badań profilaktycznych (spirometria, morfologia, analiza składu ciała, pomiar glukozy i cholesterolu). Z kolei dzieci mogły wziąć udział w zajęciach sportowych, skorzystać z wielkoformatowych gier planszowych, warsztatów ekologicznych i plastycznych oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami.

Mamy nadzieję, że dzięki piknikowi udało nam się zintegrować pacjentów, ich rodziny, pracowników i mieszkańców Poznania, zwrócić uwagę na problemy osób, którzy na co dzień muszą żyć z mukowiscydozą a dzięki nowemu, zmodernizowanemu oddziałowi zapewnić im godne i odpowiednie warunki leczenia.

Przy okazji uroczystości warto także wspomnieć o symbolicznym jubileuszu, który właśnie w tym roku się nadarza - przy ul. Szamarzewskiego, jako Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, jesteśmy już 20 lat.

Oprac. Bartosz Sobański

Zdjęcie
   fot. Witold Breliński

Zdjęcie
   fot. Witold Breliński

Zdjęcie
   fot. Witold Breliński

Zdjęcie
   fot. Witold Breliński

Zdjęcie
   fot. Łukasz Turkowiak

Zdjęcie
   fot. Łukasz Turkowiak

Zdjęcie
   fot. Łukasz Turkowiak

Zdjęcie
   fot. Łukasz Turkowiak

Zdjęcie
   fot. Bartosz Sobański

Zdjęcie
   fot. Bartosz Sobański