< Cofnij

Honorowy tytuł dla prof. Martina Witta

Profesor Martin Witt

Rektor, Senat i Dziekan Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zapraszają na uroczystość nadania tytułu

Doktora Honoris Causa
Profesorowi
Martinowi Wittowi
z Department of Anatomy University of Rostock, Germany,

za wybitne osiągnięcia w zakresie nowoczesnego obrazowania komórek i tkanek w mikroskopie elektronowym i świetlnym, bezcenny wkład w rozwój doświadczalnej angiologii oraz systematyczne wprowadzanie w praktykę idei medycyny translacyjnej.

Wręczenie dyplomu odbędzie się na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego II w dniu 26.06.2019 r. o godz. 11.00 w Sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37A w Poznaniu.