< Cofnij

Honorowy tytuł dla prof. Romana Lesyka

ZdjęcieRektor, Senat i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zapraszają na uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA
PROFESOROWI ROMANOWI BOGDANOWICZOWI LESYKOWI

z Katedry Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Halickiego we Lwowie, za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii medycznej 4-tiazolidynonów a szczególnie badania ich zależności SAR i otrzymanie wielu kandydatów do roli struktur wiodących w syntezie nowych leków oraz wywodzących się z nich cząsteczek aktywnych.

Wręczenie dyplomu odbędzie się podczas uroczystej ceremonii w dniu 14.11.2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu.