< Cofnij

Inauguracja projektu ORBIS

Orbis

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które oficjalnie otwiera realizację projektu ORBIS w ramach Programu Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange H2020-MSCA-RISE-2017 (Grant nr: 778051).

Jest to pierwszy projekt w pełni koordynowany przez naszą Uczelnię. Jednostką odpowiedzialną za koordynację jest Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego.    
    
Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu, sala Senatu.

» Szczegółowa agenda

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.