< Cofnij

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiegoW Auli UAM, 2 października, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019-2020. Uroczystość prowadził  JM Rektor, profesor Andrzej Tykarski. Przywitał licznie zgromadzonych gości, w tym: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Gadomskiego, posłów, senatorów, przedstawicieli władz regionu i miasta, zaprzyjaźnionych uczelni, oraz pracowników i studentów naszego Uniwersytetu.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, odczytała list od Premiera Mateusza Morawieckiego. Pani Minister, która jest orędowniczką budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, zwróciła uwagę na ogromne zaangażowanie władz Uczelni w realizację tej idei. Zapewniła, że znakomicie przygotowany projekt inwestycji zostanie wpisany do wieloletniego inwestycyjnego  planu rządowego co zapewni mu rządowe finansowanie. Oznacza to, że budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego niebawem stanie się faktem. Minister Emilewicz dodała, że w ostatnich tygodniach to nazwisko „Tykarski” najczęściej wyświetlało się w jej telefonie… 

Świadczy to o determinacji władz Uczelni, jest ukoronowaniem wysiłków i walki o ten projekt prowadzonych od trzech lat. Wyświetlony film, będący wizualizacją Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, musiał utwierdzić wszystkich zebranych w przekonaniu, że to spełnienie marzeń o prawdziwym, nowoczesnym uniwersyteckim szpitalu, miejscu ratowania zdrowia i życia tysięcy pacjentów z Poznania i Wielkopolski.

Minister Sławomir Gadomski w swoim wystąpieniu mówił o tym, że kryzys kadrowy w służbie zdrowia jest faktem, dlatego priorytetem rządu jest zwiększenie liczby kształconych lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Swoją rolę ma w tym nasz Uniwersytet - jeden z najlepszych w kraju, podkreślił Minister. Podziękował Rektorowi za zaangażowanie w rozwiązywaniu tych problemów, modelową współpracę i partnerskie relacje. Zadeklarował wsparcie dla przyszłych projektów, w tym 4,5 mln złotych dla Kliniki Okulistycznej, która z ul. Długiej przenosi się na ul. Szamarzewskiego.

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora było podsumowaniem minionego roku i przedstawieniem planów na nowy rok akademicki, który będzie przebiegał według wdrożonej już na naszej Uczelni Ustawy o Szkolnictwie Wyższym zwanej w skrócie Ustawą 2.0.

Następnie, jak co roku, odbyła się immatrykulacja studentów. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych, profesor Ryszard Marciniak przeprowadził immatrykulację studentów pierwszego roku. Ślubowanie, w imieniu wszystkich nowoprzyjętych złożyli ich przedstawiciele, osoby, które w procesie rekrutacyjnym uzyskały najwięcej punktów.

Immatrykulację studentów anglojęzycznych poprowadziła Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą profesor Ewa Wender-Ożegowska.

Następnie głos zabrała przedstawicielka samorządu studenckiego Martyna Piszczek. W swoim wystąpieniu mówiła o różnych obliczach odpowiedzialności, której będą musieli nauczyć się studenci. Nie pozostaną wobec tego wyzwania sami. Wspierani będą zarówno przez kolegów jak i grono znakomitych nauczycieli. Właśnie nauczycieli co roku studenci nagradzają wyróżnieniami Amicus Studentium i  Wykładowca Roku. Dla wykładowców są to bardzo cenne wyróżnienia przynoszące ogromną satysfakcję z pracy ze studentami.

W tym roku wyróżnienie Amicus Studentium otrzymali:

Tytuł Wykładowca Roku otrzymali:

Zgodnie z wieloletnią tradycją w trakcie inauguracji roku akademickiego wręczono uroczyście także inne nagrody. Senat naszej Uczelni przyznał prof. dr hab. Jadwidze Mielcarek Medal Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za zasługi dla Uczelni. Za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Senat naszej Uczelni przyznał Nagrody im. Władysława Biegańskiego:

Senat przyznał również wyróżnienie honorowe Złoty Laur Akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Najwyższe uczelniane wyróżnienie wręczył JM Rektor profesor Andrzej Tykarski. Otrzymali je:

Osobom, które w sposób szczególny wpłynęły na pozytywne zmiany organizacyjne UMP, swoją postawą wykazują duże zaangażowanie, a efekty ich pracy wpływają na rozwój naszej Uczelni, przyznano nagrody Zorganizowani 2019. Nagroda jest wyrazem docenienia starań pracowników działów wspierających działalność naukową i dydaktyczną, tak by tworzyć najlepsze środowisko pracy. Wyróżnienia z rąk JM Rektora Andrzeja Tykarskiego i Dyrektora Generalnego dra Rafała Staszewskiego otrzymali:

Podczas inauguracji wręczono także dyplomy doktora habilitowanego.

Wykład inauguracyjny pt.: „Szczepienia - czy już niepotrzebne” wygłosił profesor Jacek Wysocki.

Występ Chóru UMP, który wykonał Mazura z opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki oraz tradycyjne Gaudeamus zakończył uroczystość inauguracji roku akademickiego.

» Fotogaleria z Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Helena Czechowska
Fakty UMP