< Cofnij

Inauguracja Roku Akademickiego

Zdjęcie

W dniu 4 października uroczyście rozpoczęliśmy rok akademicki, który prowadzony będzie w formie hybrydowej. Planujemy, aby większa część zajęć - seminaria i ćwiczenia - była realizowana w formie stacjonarnej. Jest to niezbędne dla zapewnienia należytej jakości nauczania na kierunkach medycznych, zwłaszcza w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych.

Wiemy już, że koronawirus pozostanie z nami na dłużej, ale dzięki nauce najpewniej stanie się jedną z dziesiątek chorób. Wiele zależy jednak od naszej postawy wobec szczepień, krzewienia prawdy, braku obojętności wobec fałszywych informacji. To nasze kluczowe zadanie jako akademików. Ruchy antyszczepionkowe nie powstały w pandemii, ale to obecnie prezentują siłę destrukcyjnego działania. Musimy się temu aktywnie sprzeciwiać - mówił podczas Inauguracji JM Rektor prof. Andrzej Tykarski.

JM Rektor zaprezentował podczas przemówienia kluczowe osiągnięcia minionego roku akademickiego. Ukończyliśmy budowę dwóch z trzech obiektów Collegium Pharmaceuticum i wkrótce rozpoczniemy historyczną przeprowadzkę jednostek Wydziału Farmaceutycznego. Zaczęliśmy budowę długo wyczekiwanego Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego oraz Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem.

Niezmiernie ważne było zaangażowanie się Uczelni oraz naszych szpitali klinicznych w walkę z pandemią. To zarówno Uczelniane Laboratorium Koronawirusa, organizacja szkoleń w zakresie szczepień przeciw COVID, jak i organizacja Szpitala Tymczasowego i drugiego co do wielkości w Polsce punktu szczepień. Rektor przedstawił także plany rozwoju Uczelni - te bliskie, na nadchodzący rok akademicki, oraz te dalekosiężne wynikające z przyjętej Strategii UMP.

Inauguracja była okazją do wręczenia medali i wyróżnień. Wręczono Nagrody im. Profesora Antoniego Tomasza Jurasza, Nagrody im. Władysława Biegańskiego, Zorganizowani 2021, a także tradycyjnie Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego wyróżniła przedstawicieli społeczności akademickiej nagrodami: Wykładowca Roku i Amicus Studentium. Dyplomy doktora habilitowanego odebrało 20 pracowników Uczelni.

Szczególnym momentem uroczystości było uhonorowanie osób szczególnie wspierających działalność Uniwersytetu nagrodą Komeda. Nagroda ta przyznawana jest przez Rektora, po zasięgnięciu opinii senatu, dla osób spoza Uniwersytetu, które w znaczący sposób przyczyniają się do jego rozwoju lub promocji. Wyróżnienie to podczas tegorocznej uroczystości odebrali:
- Pani Jadwiga Emilewicz, Poseł na Sejm RP,
- Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
- Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
- Pan Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Long COVID, post COVID - wyzwanie współczesnej medycyny” wygłosił prof. Krzysztof Jerzy Filipiak, Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uroczystość zwieńczył występ Chóru Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją prof. Przemysława Pałki, który z Radosławem Elisem wykonał utwór Jeszcze w zielone gramy - symbol walki z pandemią naszej Uczelni. Na zakończenie zabrzmiało radosne Gaudeamus w wykonaniu Chóru oraz muzyków pod batutą Radosława Matei. W uroczystości z racji pandemicznych uczestniczyli przedstawiciele społeczności akademickiej, dla wszystkich uroczystość była dostępna on-line.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu filmowego z uroczystości oraz galerii zdjęć.