< Cofnij

Innowacje w Onkologii

8 kwietnia 2017 roku odbyła się II Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Miejscem obrad było ponownie Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jednak dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do live streamingu konferencja była transmitowana do 6 ośrodków akademickich w Polsce tj.: Wrocławia, Poznania, Łodzi, Lublina, Bydgoszczy oraz Krakowa. Udział w Konferencji wzięło ponad 700 osób - młodzi adepci medycyny, lekarze stażyści oraz rezydenci.

Udział w oficjalnym otwarciu wzięli m.in.:

- Prof. Andrzej Deptała - Prorektor ds. personalnych i organizacyjnych WUM,
- Dr Filip Dąbrowski - Okręgowa Izba Lekarska im. Prof. Jana Nielubowicza w Warszawie,
- Pani Agnieszka Bańkowska - Dyrektor Biura Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy,
- Pani Iwona Urban - Wydział Strategii i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta w Lublinie.

Program Konferencji obejmował trzy sesje (łącznie 15 wykładów eksperckich) poświęcone niezwykle częstym nowotworom, z którymi co roku zmagają się dziesiątki tysięcy Polek oraz Polaków - rak żołądka, rak piersi oraz rak prostaty. Ponadto odbyły się również liczne warsztaty tj.: z komunikacji lekarz-pacjent onkologiczny z gościnnym udziałem studentów Szkoły Filmowej, warsztaty laparoskopowe oraz z badania cytologicznego szyjki macicy.

Wykład inauguracyjny poświęcony nowościom w onkohematologii wygłosił prof. Jan Walewski - Dyrektor Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Współorganizatorem z ramienia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu było ponownie Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Radioterapii przy Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Trzecia edycja konferencja odbędzie się za rok (14 kwietnia 2018 roku) równocześnie w 13 miastach Polski.

Zdjęcie

Zdjęcie