< Cofnij

Kolejny projekt edukacyjny ERASMUS+ w UMP

Logotypy

Z radością informujemy o rozpoczęciu realizacji kolejnego projektu edukacyjnego ERASMUS-EDU-2023-CBHE - HEAL-Enhancement of special oral healthcare practice and lifelong learning among dental practitioners in Georgia.

Nasza Uczelnia została głównym partnerem, a w realizację będą zaangażowani pracownicy jednostek stomatologicznych kierowanych przez Prof. Elżbietę Paszyńską i Prof. Karolinę Gerreth. Koordynatorem projektu jest Europejski Uniwersytet w Tbilisi, a pozostałymi partnerami są: Uniwersytet Medyczny w Sofii i Uniwersytet AIDAN Istambule oraz 3 uczelnie gruzińskie z Tbilisi, Kutaisi i Batumi. Z ramienia gruzińskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego skład konsorcjum uzupełniło Krajowe Centrum Podnoszenia Jakości Edukacji.

Istotą projektu jest przyczynienie się do kształtowania i doskonalenia kadr medycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej poprzez unowocześnienie programów nauczania stomatologii w gruzińskich instytucjach szkolnictwa wyższego oraz wyposażenie studentów w wiedzę i niezbędne umiejętności do uzyskania wysokiej jakości opieki stomatologicznej u pacjentów niepełnosprawnych w Gruzji.

Głównymi celami projektu są:

  1. modernizacja istniejących programów nauczania stomatologii na uczelniach w regionach Tbilisi, Imereti i Adżarii oraz wdrożenie praktycznego podejścia higieny jamy ustnej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz szkolenie praktyczne studentów i kadry akademickiej kierunków stomatologicznych w partnerskich gruzińskich uczelniach;
  2. opracowywanie i oferowanie specjalnych modułów szkoleniowych dla pracowników;
  3. podnoszenie świadomości pacjentów niepełnosprawnych i ich opiekunów na temat znaczenia właściwej higieny jamy ustnej oraz dostępności do opieki stomatologicznej.

Zaproszenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do udziału w projekcie świadczy o rozpoznawalności naszych pracowników i jednostek w dziedzinie pracy na rzecz osób niepełnosprawnych jako wysoko wykwalifikowanej kadry z bardzo dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Kolejny projekt edukacyjny ERASMUS+ w UMP