< Cofnij

Komunikat dotyczący form prowadzenia zamiennych zajęć e-learningowych w następstwie sytuacji związanej z epidemią koronawirusa - 17.03.2020

Baner

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 23/20 z dnia 12 marca 2020 roku ustanawia się powszechne wprowadzenie zajęć e-learningowych nie później niż w poniedziałek 23 marca:

 1. rekomendujemy wykorzystanie następujących metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia:
 1. Tematyka zajęć i docelowa grupa studentów powinna odpowiadać programowi zajęć w systemie APAP, zgodnie z planem zajęć.
 2. Informacje szczegółowe i instrukcje dotyczące rekomendowanych metod i technik zostaną umieszczone w WISUS P i WISUS S → Kształcenie → Nauczanie zdalne. Natomiast dla aplikacji Teams każdy nauczyciel i student otrzymają dodatkowo e-mail zawierający login i hasło pierwszego logowania.
 3. Decyzję o formie realizacji i sposobie zaliczania zajęć podejmuje koordynator w porozumieniu z kierownikiem jednostki i Dziekanem lub Dyrektorem CNJA, informując studenta w systemie AKSON.
 4. Rekomendujemy uwzględnianie aktywnej komunikacji nauczyciel-student.
 5. Zobowiązuje się nauczycieli do przygotowania i zamieszczenia materiałów dydaktycznych przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Zaleca się przygotowanie materiałów na ćwiczenia w formie zdalnej, o ile w ocenie Dziekana lub Dyrektora CNJA, przeprowadzenie tych zajęć w takiej formie nie wpłynie na obniżenie jakości kształcenia.
 7. Zobowiązuje się kierowników poszczególnych jednostek dydaktycznych do organizowania i nadzorowania procesu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. Zobowiązuje się studentów do uczestniczenia we wszystkich przewidzianych dla danego roku i studiów zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz do codziennego sprawdzania poczty e-mail na domenie @ump.edu.pl.
 9. Decyzje odnośnie sytuacji wynikających ze specyfiki danych kierunków pozostawia się w gestii Dziekanów i Dyrektora CNJA.
 10. W przypadku zmiany terminu zawieszenia zajęć zostanie wydany odrębny komunikat dotyczący okresu powadzenia zajęć zamiennych, a pozostała treść tego komunikatu pozostanie w mocy.

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych

Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Maria Iskra
Dziekan Wydziału Medycznego

Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka
Dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim

Zobacz także:

KOMUNIKATY